Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym

ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDARZENIU DROGOWYM W KPP GNIEZNO

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście w budynku KPP Gniezno ul. Papieża Jana Pawła II 2 lub poprzez adres email dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl

 

Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie szkód komunikacyjnych obsługiwanych przez funkcjonariuszy WRD KPP Gniezno lub podległych Komisariatów Policji w Czerniejewie, Kłecku, Trzemesznie i Witkowie.

 

W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym wnioskodawca załącza do wypełnionego wniosku potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia.

Od dnia złożenia kompletnych dokumentów właściwa komórka KPP Gniezno zobowiązuje się do wydania zaświadczenia w terminie do 7 dni.

 

W sytuacji, kiedy wnioskodawcą jest pełnomocnik, opłacie podlega również złożone pełnomocnictwo.

 

Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie :

18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

tytułem : „OPŁATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDARZENIU DROGOWYM”
w kwocie 17zł* , w przypadku pełnomocnika również w kwocie 17zł*.

*Opłata skarbowa została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.

 

Zaświadczenia - zgodnie z art. 217§3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wydawane są w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku wraz z dokonaniem opłaty skarbowej.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w załączeniu.

 

 

Powrót na górę strony