Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za kwiecień 2024 roku

Liczba wypadków drogowych

2022

2023

2024

2

6

2

Liczba osób zabitych

2022

2023

2024

0

0

0

Liczba osób rannych

2022

2023

2024

3

7

5

Liczba kolizji drogowych

2022

2023

2024

89

84

113

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

W kwietniu 2024r na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 2 wypadków drogowych, w których
5 osób zostało rannych. Odnotowano 113 kolizji drogowych.

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z winy kierujących:

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 3

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 20

- nieprawidłowe cofanie – 17

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 14

- nieprawidłowe wyprzedzanie - 2

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 15

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 2

- inne przyczyny - 3

W kwietniu 2024r. roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 11 kierujących w stanie nietrzeźwości, 7 w stanie po użyciu alkoholu pojazdami silnikowymi.
 

W podziale na rodzaje pojazdów, uczestnikami zdarzeń byli kierujący :

Rodzaj pojazdu

Liczba

Pojazd nieustalony

6

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

8

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

8

Samochód osobowy

111

Rower

3

Ciągnik rolniczy

2

Czterokołowiec lekki

1

Autobus MPK

1

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

Drogi gminne – 43 zdarzenia

Drogi krajowe – 15 zdarzeń

Drogi powiatowe – 44 zdarzenia

Drogi wojewódzkie – 11 zdarzeń

Droga inna (publiczna i niepubliczna) – 2 zdarzenia

Powrót na górę strony