Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za maj 2024r.

W maju 2024 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 4 wypadków drogowych, w których 4 osoby zostały ranne. Policjanci odnotowali również 122 kolizje drogowe.

Liczba wypadków drogowych

2022

2023

2024

 

2

3

4

 

 

Liczba osób zabitych

2022

2023

2024

 

0

0

0

 

Liczba osób rannych

2022

2023

2024

 

2

3

4

 

Liczba kolizji drogowych

2022

2023

2024

 

96

89

122

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z winy kierujących:

 

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 2

- nieustąpienie pieszemu w innych okolicznościach - 1

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 26

- nieprawidłowe cofanie – 7

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 14

- nieprawidłowe wyprzedzanie - 2

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 14

- inne przyczyny - 10

 

W maju 2024r. roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 3 kierujących w stanie nietrzeźwości, 1 w stanie po użyciu alkoholu pojazdami silnikowymi,
2 kierujących innymi pojazdami ( nie silnikowymi ) w stanie nietrzeźwości.

 

W podziale na rodzaje pojazdów, uczestnikami zdarzeń byli kierujący :

Rodzaj pojazdu

Liczba

Pojazd nieustalony

6

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

8

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

9

Samochód osobowy

114

Motocykl

4

Rower

5

Ciągnik rolniczy

1

Inny

2

Autobus MPK

2

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

 

Drogi gminne – 49 zdarzeń

Drogi krajowe – 26 zdarzeń

Drogi powiatowe – 24 zdarzenia

Drogi wojewódzkie – 23 zdarzenia

Droga inna (publiczna i niepubliczna) – 4 zdarzenia

 

Powrót na górę strony