Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za marzec 2024r.

W marcu 2024r. na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 5 wypadków drogowych, w których 1 osoba poniosła śmierć, a 7 osób zostało rannych. Policjanci odnotowali również 95 kolizji drogowych.

 

Liczba wypadków drogowych

2022

2023

2024

 

4

3

5

 

Liczba osób zabitych

2022

2023

2024

 

0

0

1

 

Liczba osób rannych

2022

2023

2024

 

4

5

7

 

Liczba kolizji drogowych

2022

2023

2024

 

89

74

95

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z winy kierujących:

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 1

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 13

- nieprawidłowe cofanie – 6

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 16

- nieprawidłowe omijanie - 6

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 12

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 4

- inne przyczyny - 23

W marcu 2024r. roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 8 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości, 1 w stanie po użyciu alkoholu,
2 kierujących innymi pojazdami ( nie silnikowymi ) po spożyciu alkoholu.

W podziale na rodzaje pojazdów, uczestnikami zdarzeń byli kierujący :

 

Rodzaj pojazdu

Liczba

Pojazd nieustalony

 

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

9

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

8

Samochód osobowy

93

Pociąg

1

Rower

2

Motorower

2

Ciągnik rolniczy

1

Autobus inny

1

Autobus MPK

1

 

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

 

Drogi gminne – 40 zdarzeń

Drogi krajowe – 19 zdarzeń

Drogi powiatowe – 21 zdarzenia

Drogi wojewódzkie – 15 zdarzeń

Droga inna (publiczna i niepubliczna) – 6 zdarzenia

Powrót na górę strony