Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za styczeń 2024r.

Liczba wypadków drogowych

2022

2023

2024

7

2

4

Liczba osób zabitych

2022

2023

2024

1

0

0

Liczba osób rannych

2022

2023

2024

8

4

6

Liczba kolizji drogowych

2022

2023

2024

85

79

133

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

W styczniu 2024r na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 4 wypadków drogowych, w których 6 osób zostało rannych. Odnotowano 133 kolizje drogowe.

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych :

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 1

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 15

- nieprawidłowe cofanie – 5

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 14

- nieprawidłowe wymijanie - 4

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 39

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 5

- inne przyczyny - 11

W styczniu 2024r. roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 9 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości, 2 kierujących pojazdami silnikowymi po spożyciu alkoholu oraz 1 rowerzystę w stanie po spożyciu alkoholu

W podziale na rodzaje pojazdów, sprawcami zdarzeń byli kierujący :

Rodzaj pojazdu

Liczba sprawców

Pojazd nieustalony

6

Autobus

4

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

10

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

8

Samochód osobowy

83

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

Drogi gminne – 61 zdarzeń

Drogi krajowe – 23 zdarzenia

Drogi powiatowe – 36 zdarzeń

Drogi wojewódzkie – 12 zdarzeń

Droga inna (publiczna) – zdarzeń

Powrót na górę strony