Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za grudzień 2023 rok

W grudniu 2023 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 2 wypadków drogowych, w których 1 osoba zginęła i 1 osoba została ranna. Policjanci odnotowano również 107 kolizji drogowych.

 

Liczba wypadków drogowych

2021

2022

2023

 

4

2

2

 

Liczba osób zabitych

2021

2022

2023

 

0

0

1

 

Liczba osób rannych

2021

2022

2023

 

5

2

1

 

Liczba kolizji drogowych

2021

2022

2023

 

124

66

107

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z winy kierujących:

 

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 1

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 12

- nieprawidłowe cofanie – 9

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 18

- nieprawidłowe omijanie - 3

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 13

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 2

- inne przyczyny - 16

 

W grudniu 2023r. roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 10 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości.

 

W podziale na rodzaje pojazdów, uczestnikami zdarzeń byli kierujący :

Rodzaj pojazdu

Liczba

Pojazd nieustalony

7

Autobus Komunikacji Publicznej

1

Rower

1

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

12

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

5

Samochód osobowy

101

 

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

 

Drogi gminne – 31 zdarzeń

Drogi krajowe – 22 zdarzeń

Drogi powiatowe – 19 zdarzeń

Drogi wojewódzkie – 25 zdarzeń

Droga inna (publiczna i niepubliczna) – 5 zdarzeń

 

Powrót na górę strony