Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za listopad 2023 roku

W listopadzie 2023r na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 4 wypadków drogowych, w których 4 osoby zostały ranne. Odnotowano 97 kolizji drogowych.

 

Liczba wypadków drogowych

2021

2022

2023

 

7

3

4

 

Liczba osób zabitych

2021

2022

2023

 

1

0

0

 

Liczba osób rannych

2021

2022

2023

 

9

5

4

 

Liczba kolizji drogowych

2021

2022

2023

 

105

77

97

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych :

 

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 1

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 12

- nieprawidłowe cofanie – 9

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 18

- nieprawidłowe omijanie - 3

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 13

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 2

- inne przyczyny - 16

 

W listopadzie 2023r. roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 6 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości, 4 kierujących pojazdami silnikowymi po spożyciu alkoholu oraz 1 rowerzystę w stanie po spożyciu alkoholu.

 

W podziale na rodzaje pojazdów, uczestnikami zdarzeń byli kierujący :

 

Rodzaj pojazdu

Liczba

Pojazd nieustalony

2

Autobus

2

Ciągnik rolniczy

3

Czterokołowiec lekki

2

Motorower

1

Rower

3

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

6

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

4

Samochód osobowy

96

 

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

Drogi gminne – 31 zdarzeń

Drogi krajowe – 22 zdarzeń

Drogi powiatowe – 19 zdarzeń

Drogi wojewódzkie – 25 zdarzeń

Droga inna (publiczna i niepubliczna) – 5 zdarzeń

 

Powrót na górę strony