Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za wrzesień 2023 roku

 

Liczba wypadków drogowych

2021

2022

2023

7

5

8

Liczba osób zabitych

2021

2022

2023

1

1

0

Liczba osób rannych

2021

2022

2023

8

5

10

Liczba kolizji drogowych

2021

2022

2023

105

81

91

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

 

We wrzesśniu 2023r na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 8 wypadków drogowych, w których 10 osób zostało rannych. Odnotowano 91 kolizji drogowych.

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych :

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych - 3

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 10

- nieprawidłowe cofanie - 11

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 24

- nieprawidłowe omijanie - 4

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 10

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 3

- inne przyczyny - 8

We wrześniu 2023r. roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 16 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości, oraz 10 rowerzystów w stanie po spożyciu alkoholu ( 6 w stanie nietrzeźwości i 4 w stanie po użyciu alkoholu)

W podziale na rodzaje pojazdów, uczestnikami zdarzeń byli kierujący :

Rodzaj pojazdu

Liczba

Pojazd nieustalony

2

Autobus

2

Ciągnik rolniczy

3

Motorower

1

Motocykl

6

Inny

2

Rower

1

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

12

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

7

Samochód osobowy

89

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

Drogi gminne – 28 zdarzeń

Drogi krajowe – 17 zdarzeń

Drogi powiatowe – 27 zdarzeń

Drogi wojewódzkie – 23 zdarzeń

Droga inna (publiczna) – 4 zdarzenia

Powrót na górę strony