Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za grudzień 2022 roku

 

W grudniu 2022r. na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 2 wypadków drogowych, w których 2 osoby zostały ranne. Policjanci odnotowali również 66 kolizji drogowych.

 

Liczba wypadków drogowych

2020

2021

2022

 

5

4

2

 

Liczba osób zabitych – zgony na miejscu i zgony w szpitalu

2020

2021

2022

 

0

0

0

 

Liczba osób rannych

2020

2021

2022

 

6

5

2

 

Liczba kolizji drogowych

2020

2021

2022

 

104

125

66

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z winy kierującego :

- nieprawidłowe cofanie – 7

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 8

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 2

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 15

- nieprawidłowe wymijanie - 3

- inne przyczyny - 8

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 5 !!

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 11

- nieprzestrzeganie znaków i sygnałów - 1

 

W grudniu 2022 roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 2 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości oraz 1 kierującego pojazdem silnikowym w stanie po użyciu alkoholu.

W podziale na rodzaje pojazdów, uczestnikami byli kierujący :

 

Rodzaj pojazdu

Liczba sprawców

Rower

1

Motorower

1

Pojazd nieustalony

1

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

8

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

4

Samochód osobowy

42

Autobus

1

Ciągnik rolniczy

0

Inny

2

 

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

Drogi gminne – 29 zdarzeń

Drogi krajowe – 13 zdarzeń

Drogi powiatowe – 14 zdarzeń

Drogi wojewódzkie – 5 zdarzeń

Droga inna (publiczna i niepubliczna) – 7 zdarzeń

Powrót na górę strony