Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za wrzesień 2019 roku

 

We wrześniu 2019 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 14 wypadków w których śmierć poniosły 2 osoby, a 12 zostało rannych. Policjanci odnotowali również 112 kolizji drogowych.

 

Liczba wypadków drogowych

14

Liczba zabitych na miejscu

2

Liczba zabitych ogółem (zgony na miejscu i zgony w szpitalu)

2

Liczba rannych

12

Liczba kolizji

112

Ujawniono wykroczeń

art.87 § 1 KW

ogółem

5

w tym policjanci RD

3

art.87 § 1a KW

ogółem

7

w tym policjanci RD

4

art. 87 § 2 KW

ogółem

1

w tym policjanci RD

1

 

art. 178a § 1 KK

ogółem

22

w tym policjanci RD

7

 

Ilość pojazdów z podrobionymi cechami identyfikacyjnymi

-

Ilość pojazdów, których właściciele nie dopełnili formalności celnych

-

 

Liczba zleconych badań kierujących pojazdami na zawartość środków działających podobnie do alkoholu

badania krwi

3

badania moczu

-

 

Wykroczenia popełnione przez kierujących i pasażerów, którzy nie korzystają podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa

Przewożenie dzieci w samochodach bez obowiązkowych fotelików ochronnych lub innych urządzeń do przewożenia dzieci

ujawniono ogółem

nałożone MK

ujawniono ogółem

nałożone MK

72

60

0

0

 

Liczba dni pracy kierowców podlegających kontrolom w zakresie przestrzegania przepisów o czasie jazdy i czasie postoju, obowiązkowych przerw i czasie odpoczynku kierowców

212