Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

 

  Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

  Wydział Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

 

 

Koordynator:  

asp. sztab. Aldona Nowak

tel. 47 77 21 239

 

Skład Zespołu:

mł. asp. Anna Pilarska
tel.
47 77 21 288

 

 

st. asp. Marek Foltynowicz
tel. 47 77 21 237

 

asp. Marek Ptak
tel.  47 77 21 237

asp. Krzysztof Jurczyński
tel. 47 77 21 233

 

Zespół utworzony zostało w maju 2007 roku w strukturach Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, w szczególności między innymi poprzez:

·   wykrywanie popełnionych przez nieletnich czynów karalnych,

·   ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę nieletnich lub wspólnie z nimi,

·   ujawnianie źródeł demoralizacji i przestępczości nieletnich,

·   ujawnianie i rozpoznawanie przypadków braku opieki nad nieletnimi bądź zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych i podejmowania właściwych działań,

·   współpracę z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego,

·   inicjowanie i prowadzenie wspólnie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi działań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji zagrożeń wśród nieletnich,

·   udział w budowaniu lokalnych systemów bezpieczeństwa i programów profilaktycznych,

·   promowanie wśród nieletnich bezpiecznych i społecznie pożądanych zachowań,

·   redagowanie materiałów edukacyjno-prewencyjnych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

·   prowadzenie działań edukacyjno -prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich,

·   rozpoznawanie środowisk nieletnich, co do których istnieje podejrzenie występowania takich zjawisk patologicznych jak: przestępczość, narkomania, alkoholizm, prostytucja, przemoc domowa, żebractwo, przynależność do subkultur,

·  ujawnianie osób nieletnich pozostających bez opieki, przebywających w porze wieczorowo-nocnej w miejscach i okolicznościach, w których mogą stać się ofiarami lub sprawcami przestępstwa lub wykroczenia. 

 

 

 

 

Powrót na górę strony