Programy prewencyjne

Bezpieczna Wieś

Program „Bezpieczna Wieś” to program partnerskiego współdziałania Policji ze społecznością wiejską, za pośrednictwem zainteresowanych organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych, charakteryzujących się poszukiwaniem i wdrażaniem skutecznych form i metod prewencyjnych w kierunku poprawy bezpieczeństwa na wsi.

Program realizowany jest przez 13 funkcjonariuszy Komisariatów Policji podległych KPP w Gnieźnie na terenach wiejskich oraz 2 dzielnicowych rewiru dzielnicowych w Gnieźnie.

 

Główne cele programu:

  • Ograniczenie przestępczości na wsi.
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
  • Stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności wiejskich.
  • Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.

   

Metodami i sposobami realizacji programu są:

  • Pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa;
  • Zaangażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską współpracę międzyinstytucjonalną z Policją;  
  • Propagowanie wśród społeczności wiejskich określonych form zachowania się w sytuacjach zagrożenia;
  • Oddziaływanie na organizacje wiejskie w celu włączenia ich do aktywnego uczestnictwa w poprawę bezpieczeństwa i porządku na wsi;
  • Inicjowanie i prowadzenie szerokiej działalności profilaktyczno – informacyjnej o skali zagrożenia przestępczością na wsi i możliwościach jej zapobiegania;
  • Angażowanie do tych przedsięwzięć rodziców, szkół, organizacji kościelnych.

 

 Na bieżąco jest także utrzymywana współpraca z inspektorem ds. prewencji wypadkowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Gnieźnie odnośnie wspólnej realizacji programu poprzez organizowanie spotkań  z mieszkańcami wsi w różnych miejscowościach powiatu, wspólnym uczestniczeniu w spotkaniach z dziećmi z terenów wiejskich podczas wakacji letnich, przekazywania informacji dot. zdarzeń w gospodarstwach rolnych zasługujących na uwagę ze względów prewencyjnych, analizy zdarzeń powypadkowych.


Powrót na górę strony