Profilaktyk społeczny

Profilaktyk społeczny

Dnia 6 września 2016 roku w strukturze Wydziału Prewencji powstała komórka o nazwie Jednoosobowe Stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej. Do jej zadań należy między innymi propagowanie zasad bezpieczeństwa, a przede wszystkim prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Policja w struktury organizacyjne jednostek włączyła stanowiska profilaktyków społecznych - funkcjonariusze odpowiedzialni za prowadzenie działań z zakresu profilaktyki społecznej. Policjanci ci podejmują współpracę międzyinstytucjonalną na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jednocześnie są koordynatorami wszystkich działań profilaktycznych podejmowanych przez Policję.


 

Profilaktykiem społecznym w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie jest

asp. sztab. Krzysztof Socha

tel.  47 77 21 238


 

Do zadań profilaktyka społecznego należy prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych, a w szczególności:

  • spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach,

  • prowadzenie prelekcji dla dorosłych,

  • spotkania z seniorami w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oszustw metodą na wnuczka,

  • szkolenia rad pedagogoicznych oraz rodziców w zakresie środków odurzających i cyberzagrożeń ,

  • uczestniczenie w festynach i imprezach plenerowych promujących zasady bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony