Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Jana Pawła II 2
62-200 Gniezno

DYŻURNY

e-mail: dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl       - Nadesłana na ten adres wiadomość stanowi korespondencję wpływającą do organu. W przypadku pilnej potrzeby zgłoszenia interwencji – należy korzystać z połączenia z numerem alarmowym 112.

tel. 47 77 21 211

 faks 47 77 21 215

Numer alarmowy: 112

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego i Zastępców Komendanta

tel. 47 77 21 210

faks 47 77 21 205

 

Wydział Kryminalny

Sekretariat – 47 77 21 270,

Naczelnik – podinsp. Maciej Bąkowski

tel.  47 77 21 271

Zastępca Naczelnika – podkom. Tomasz Grabowski

tel.  47 77 21 272

Zastępca Naczelnika - asp. sztab. Tomasz Pełczyński

tel. 47 77 21 273

 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Sekretariat/faks –  47 77 21 305

Naczelnik – kom. Dariusz Szymalak

tel. 47 77 21 291

 

Wydział Prewencji

Sekretariat –  47 77 21 229  faks 47 77 21 220

Naczelnik - podinsp. Krzysztof Przybyła

tel.  47 77 21 221

Zastępca Naczelnika ds. dzielnicowych – podinsp. Mieczysław Napierała

tel.47 77 21 240

Zastępca Naczelnika – kom. Bartosz Stankowiak

tel.47 77 21 222

 

Wydział Ruchu Drogowego

Sekretariat – 47 77 21 260

p.o. Naczelnika –  st. asp. Marek Giszczyński

tel.47 77 21 261

p.o. Zastępcy Naczelnika -  asp. szt. Marian Chudy

tel. 47 77 21 262

 

Zespół Kadr i Szkolenia

Specjalista – asp. sztab. Maria Łachajczak

Starszy specjalista – Magdalena Pieterek

tel.47 77 21 325

 

Zespół Prezydialny

Starszy specjalista - Arleta Gierałka
tel. 
47 77 21 210

 

Zespół Dzielnicowych

Sekretariat tel.– 47 77 21 229

 

Ogniwo ds. Wykroczeń

Sekretariat tel. –  47 77 21 229

Kierownik –  asp. sztab. Renata Soszyńska

tel. 47 77 21 234

 

Referat Organizacji Służby i Operacji Policyjnych

Sekretariat tel.–  47 77 21 229

Kierownik – asp. szt. Dariusz Górny

tel. 47 77 21 226

Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

Koordynator – asp. sztab. Aldona Nowak tel. 47 77 21 239

Sekretariat tel. - 47 77 21 229

 

Referat Patrolowo – Interwencyjny

Sekretariat tel.– 47 77 21 229

kierownika - asp. sztab. Grzegorz Karpiński

tel. 47 77 21 235

kierownik Ogniwa II Referatu Patrolowo - Innterwencyjnego  - asp. Łukasz Gadziński

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej

Nieetatowy kierownik – asp. sztab. Dariusz Pawłowski

tel. 47 77 21 309

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Koordynator – specjalista Arkadiusz Stochmal

tel. 47 77 21 317

Koordynator - specjalista Anna Grabowska tel.  47 77 21 315

 

Posterunek Policji w Fałkowie

Kierownik- asp. sztab. Przemysław Wagner

47 77 21 401

Powrót na górę strony