Debata społeczna w Gnieźnie - 2014 - KPP Gniezno

Debata społeczna w Gnieźnie

Przykładowy obrazPodczas debaty społecznej, która odbyła się w środę, o godzinie 16.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego mieszkańcy Gniezna i powiatu mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa publicznego. W spotkaniu wzięło udział około 400 osób, a gośćmi specjalnymi byli: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Poznaniu insp. Michał Domagalski, Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski oraz członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska - Matanda. Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji insp. Artur Sobolewski, który omówił wnioski z poprzedniej debaty i przedstawił skalę zagrożeń w wybranych dziedzinach.

 

Na zaproszenie szefa gnieźnieńskich policjantów przybyło szerokie grono samorządowców, przedstawicieli instytucji publicznych, służb współpracujących z policją, uczniowie klas policyjnych oraz osoby prywatne. Moderatorem debaty była st.asp. Anna Osińska oficer prasowy komendanta powiatowego.

Po przedstawieniu przez moderatora założeń debaty i zasad, jakie miały podczas niej obowiązywać, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego oraz Wojewoda Wielkopolski w swoich wystąpieniach podkreślali wagę tego spotkania, które daje możliwość poznania problemów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców naszej społeczności. Zachęcali jednocześnie wszystkich uczestników spotkania do zadawania pytań i aktywnego udziału w debacie. Komendant Powiatowy Policji insp. Artur Sobolewski przedstawił wszystkim zgromadzonym prezentację na temat wniosków z poprzedniej debaty oraz aktualny stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu.

Następnie głos zabrali uczestnicy debaty, którzy dzielili się swoimi sądami, opiniami i sugestiami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Poruszane tematy były bardzo zróżnicowane i nie zawsze dotyczyły zagadnień leżących w kompetencjach Policji. Dotyczyły one infrastruktury drogowej na terenie powiatu, w tym budowy chodników, poszerzania skrzyżowań, przekraczania dozwolonej prędkości na drogach w gminie Gniezno, przekraczania dopuszczalnej masy całkowitej przez kierowców samochodów ciężarowych, korzystania z kierunkowskazów na rondach, niewłaściwego parkowania pojazdów na drogach na terenie osiedli Winiary, Tysiąclecie, Ustronie. Mieszkańcy podnieśli tematy dotyczące profilaktyki w szkołach, programów szczepień ochronnych, indywidualnego przypadku przemocy w rodzinie, propozycji utworzenia mapy miejsc niebezpiecznych. Kolejne  zagadnienia dotyczyły rozbudowy dróg rowerowych, oceny pracy Straży Miejskiej.  Policjanci gnieźnieńskiej komendy usłyszeli też miłe słowa uznania i wdzięczności od zgromadzonych za swoją codzienną służbę oraz zapewnienia dalszej współpracy.

Debatę podsumował wojewoda, który podkreślił wagę tego przedsięwzięcia, jakim jest organizacja spotkań ze społeczeństwem. Z kolei komendant powiatowy zapewnił, że wszystkie poruszane problemy i postulaty zgłaszane podczas debaty zostaną dokładnie przeanalizowane i staną się podstawą do działań podejmowanych przez gnieźnieńską policję. a także odniósł się do poszczególnych głosów, zapewniając, że wszystkie uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane i przyjęte do dalszej realizacji zgodnie z kompetencjami poszczególnych służb i instytucji.

Uczestnicy debaty zostali poproszeni o wypełnienie anonimowych ankiet, z których wnioski posłużą do planowania kolejnych tego typu przedsięwzięć. Policjanci i strażacy przygotowali również stoiska prewencyjne, gdzie można było otrzymać materiały profilaktyczno-edukacyjne, a w auli w gablotach zaprezentowano prace młodzieży gimnazjalnej wykonane w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki PAT promującego życie bez nałogów.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w debacie.

 

 

Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz

 

Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz