Podsumowanie debaty społecznej w Kiszkowie - 2014 - KPP Gniezno

Podsumowanie debaty społecznej w Kiszkowie

Przykładowy obraz29 września w Kiszkowie odbyła się debata społeczna, podczas której społeczność lokalna przedstawiła swoje priorytety, potrzeby i oczekiwania odnośnie poprawy bezpieczeństwa w swojej gminie.

 

Podczas debaty na pytania odpowiadali: Wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie podisnp. Przemysław Kozanecki, Komendant Komisariatu Policji w Kłecku asp. szt. Andrzej Marczak oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego asp. szt. Rafał Chełmikowski.

Mieszkańcy oraz zaproszeni goście zgłaszali swoje oczekiwania, uwagi i wnioski głównie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym między innymi przekraczania prędkości, radarowej kontroli prędkości, kontroli drogowej przez policjantów poruszających się nieoznakowanym radiowozem, różnicą pomiędzy zawartością alkoholu we krwi, a wydychanym powietrzu, jazdą pod zakaz na terenie Kiszkowa. Podczas dyskusji zadano również pytanie dotyczące możliwości występowania problemu narkomanii na terenie gminy.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Kiszkowo, który podziękował przybyłym za poświęcony czas zaznaczając, że debata dotyczyła przede wszystkim spraw związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Zaapelował jednocześnie o częstsze patrole na terenie gminy.

 

 

Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz
 
 Przykładowy obraz