Realizacje wniosków z debaty społecznej w Gnieźnie - 2014 - KPP Gniezno

Realizacje wniosków z debaty społecznej w Gnieźnie

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań z debat

organizowanych w 2013r. przez Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie

 

lp

wnioski

Realizacja

1

Prośba o przeprowadzenie kursu samoobrony dla słuchaczy III wieku

Zrealizowano w terminie od 18.02.2014 do 07.02.2014 roku.

2

Zwiększenie ilości patroli w rejonach wskazanych przez uczestników debaty

Zwiększono patrole:

- przy markecie Kaufland, ul. Roosevelta w Gnieźnie,

- w rejonie  lokalu „Młyn” ul. Roosevelta w Gnieźnie,

- w rejonie ul. Sienkiewicza w Gnieźnie,

- w rejonie ul. Budowlanych w Gnieźnie

3

Współpraca z właścicielami ogródków działkowych

Dzielnicowi w porozumieniu z Prezesami Ogrodów Działkowych prowadzą działania związane z przebywaniem tam osób bezdomnych.

Bieżące uwagi są na bieżąco przekazywane przez prezesów dzielnicowym lub naczelnikom wydziału prewencji.

W miejsca zagrożone kierowane są patrole prewencyjne.

4

Informowanie o kradzieżach, oszustwach, wyłudzaniu pieniędzy do skarbonek na szkodę, naciąganiu podczas „atrakcyjnych zakupach” osób starszych

- informowanie mieszkańców na bieżąco (oficer prasowy, powiatowy rzecznik konsumentów) za pośrednictwem lokalnych mediów

- dzielnicowi omawiają zagrożenia w trakcie spotkań organizowanych przez Rady Osiedli i sołtysów,

- wprowadzono patrole wywiadowców w rejonie osiedli wielorodzinnych celem ujawniania ewentualnych sprawców przestępstw podających się za akwizytorów, przedstawicieli instytucji i urzędów,

- w lutym br. zatrzymano 2 kobiety, które dokonały przestępstwa na tzw. legendę.

 5 Kontynuacja współpracy z SANEPIDEM w zakresie dopalaczy - prowadzenie działań prewencyjnych i operacyjnych

6

Informacje dotyczące zakresu użytkowania dróg

- informacje dotyczące zakresu użytkowania dróg nie będących w zakresie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przekazano do właściwych urzędów - Urząd Wojewódzki, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.