Poszukiwani

Poszukiwany Damian Mikołajczyk

 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Gnieźnie, sygnatura akt II Wp 62/15, II K 352/10 kwalifikacja prawna art. 278 kodeksu karnego prowadzi poszukiwania za:

Mikołajczyk Damian

s. Andrzeja i Krystyny

ur. 9 grudnia 1984 roku

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, tel. 47 77 21 307, lub 47 77 21 211, adres e-mail: dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl

Gwarantujemy całkowitą anonimowość.

Jednocześnie przypominamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kodeksu karnego).

  • mężczyzna, zdjęcie legitymacyjne
Powrót na górę strony