Poszukiwani

Poszukiwany Sebastian Gólczyński

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Wydział VI, sygnatura akt VI ds 107/10 kwalifikacja prawna art. 286 kodeksu karnego prowadzi poszukiwania za:

Gólczyński Sebastian

s. Krzysztof i Katarzyna

ur. 13 marca 1984 roku

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanej należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, tel. 47 77 21 307 lub 47 77 21 211 , faks 47 77 21 215, adres e-mail: dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl

Gwarantujemy całkowitą anonimowość.

Jednocześnie przypominamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kodeksu karnego).

 

 

 

Powrót na górę strony