Poszukiwani

Poszukiwana Agnieszka Babyn

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturą Okręgoą Wydział Do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Szczecinie, sygnatura akt VI DS 65/06 kwalifikacja prawna art. 286 kodeksu karnego, 294 kodeksu karnego prowadzi poszukiwania za:

Babyn Agnieszka

c. Grzegorz i Maria

ur. 7 marca 1976 roku

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanej należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, tel. 47 77 21 307 lub 47 77 21 211, adres e-mail: dyzurny.gniezno@po.policja.gov.pl

Gwarantujemy całkowitą anonimowość.

Jednocześnie przypominamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par. 1 kodeksu karnego).

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony