Posterunek Policji w Fałkowie - KPP Gniezno

Posterunek Policji w Fałkowie

Posterunek Policji w Fałkowie

Fałkowo 44a

62-262 Fałkowo
tel. 506-269-493
Obsługuje rejon gminy Łubowo, jest podzielony na 2 dzielnice


Kierownik- asp. sztab. Przemysław Wagner
tel. 506-269-493

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

Kierownik posterunku lub osoba przez niego wyznaczona pełni dyżur w każdy poniedziałek od godz. 15:30 do 17.30

Dyżur całodobowy pełniony jest w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie

ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

Kontakt z dyżurnym Policji tel. 47 77 21 211 lub tel. alarmowy 112.