Bezpieczny powrót do szkoły - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny powrót do szkoły

Data publikacji 28.08.2014

Kończą się wakacje…. Zaczyna nowy rok szkolny, czas wytężonej pracy, kształtowania charakteru, a przede wszystkim zdobywania wiedzy.

 

W poniedziałek, 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Policjanci w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, jak co roku, czuwać będą nad bezpiecznym powrotem uczniów do szkoły. Co więcej, ze wzmożoną siłą zadbają o ich bezpieczeństwo, a także ład i porządek publiczny, aby nie tylko w ten ważny dla uczniów dzień czuły się bezpiecznie.

Funkcjonariusze podejmą wspólne działania ze strażą miejską, będą obserwować miejsca sprzedaży i spożywania alkoholu, będą zdecydowanie reagować na wszelkie przejawy sprzedaży oraz podawania alkoholu osobom niepełnoletnim, a także jego spożywania w miejscach publicznych.

Policjanci ruchu drogowego przeprowadzili już lustrację ulic w rejonach szkół i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych, aby przestrzeganie prawa o ruchu drogowym nie budziło żadnych wątpliwości zarówno dla kierujących jaki i pieszych.

Aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie policjanci będą patrolować miejsca szczególnie zagrożone wybrykami chuligańskimi młodzieży, a w przypadku ich wystąpienia będą natychmiast reagować na wszelkiego rodzaju zachowania niezgodne z prawem.