Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wstrzymany nabór

Data publikacji 12.06.2014
Przykładowy obrazWielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu na podstawi par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432 z późn. zm.) podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu przyjmowania dokumentów od kandydatów do służby w Policji na terenie województwa wielkopolskiego.

 

 

 

UWAGA !!!

 

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu na podstawi par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432 z późn. zm.) podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu przyjmowania dokumentów od kandydatów do służby w Policji na terenie województwa wielkopolskiego w okresie od

od 16 czerwca 2014 r.  do 30 listopada 2014 r.

 

UWAGA !!!

 

Komendant Główny Policji podjął decyzję o wycofaniu wcześniej ustalonych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji w 2014 roku, określając jednocześnie nowe terminy i limity przyjęć w następujących miesiącach br. - podane limity są ogólnymi limitami, określonymi dla wszystkich komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji:

 

                                  2 lipca br. - 330 osób,

4 listopada br. - 1100 osób,

30 grudnia br. - 1100 osób.

 

Rozdysponowanie przez Komendanta Głównego Policji limitów przyjęć dla komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji nastąpi po przeprowadzeniu analizy stanu zatrudnienia i wakatów
w poszczególnych garnizonach w miesiącach bezpośrednio poprzedzających zaplanowane terminy przyjęć do służby w Policji.

 

Komendant Główny Policji przyznał limit przyjecia do służby w Policji dla garnizonu wielkopolskiego

w terminie 2 lipca 2014 r., określając go na poziomie 8 osób.

Powrót na górę strony