Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zagraniczne wyjazdy...

Data publikacji 25.05.2011
praca_za_granicaZbliżający się okres letnio - wakacyjny sprzyja wzmożonym zagranicznym wyjazdom do pracy, w szczególności do krajów Unii Europejskiej. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu poza granicami kraju winno być zawsze poprzedzone zebraniem kompleksowych informacji dotyczących przede wszystkim pracodawcy, warunków zatrudnienia ale i też warunków socjalno-bytowych w miejscu, w którym praca ma być wykonywana. Pełne rozeznanie w tych kwestiach z pewnością pozwoli uniknąć rozczarowań, a nawet kłopotów. Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje jak bezpiecznie podróżować za granicą.

Wyjazd taki winien być zatem decyzją dokładnie przemyślaną, dlatego też Policja radzi postępować zgodnie z poniższym algorytmem:

1. Przede wszystkim SPRAWDŹ swojego pracodawcę, np. poprzez wgląd do jego strony internetowej lub forum internetowych, na których możesz zapoznać się opiniami innych pracowników. Ze sporym dystansem i ostrożnością podchodź do ofert, w których podany jest TYLKO numer kontaktowy, w dodatku telefonu komórkowego. W takim  przypadku ZAWSZE pytaj pracodawcę o miejsce i numer zarejestrowania swojej działalności;

2. Wyjazd do innego kraju bez gwarancji zatrudnienia jest bardzo ryzykowny, dlatego też idealnym rozwiązaniem jest korzystanie w tym zakresie z usług urzędów pracy lub agencji zatrudnienia. Jeżeli jednak podejmiesz decyzję o wyjeździe zagranicę „w ciemno" uzyskaj informację jeszcze w Polsce nt. sytuacji na rynku pracy w danym państwie oraz możliwości zatrudnienia. Zabierz ze sobą ostatnie świadectwo pracy oraz referencje (idealnie byłoby gdybyś przetłumaczył je na język przyszłego pracodawcy).

3. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z oferty agencji zatrudnienia pamiętaj, że:  

-wybrana agencja powinna posiadać odpowiedni certyfikat (wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl),  

-dana agencja powinna posiadać umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i mieć doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicą. Poproś o numery telefonów do pracodawcy zagranicznego oraz do osób, który już korzystały z jego ofert pracy. Skonsultuj warunki pracy i wymagania pracodawcy,  

-spisz z agencją zatrudnienia umowę, której zawarte będą warunki pracy, płacy i należne świadczenia,

-agencja NIE MOŻE pobrać od Ciebie, jako poszukującego pracy zagranicą żadnych opłat, ZA WYJ¡TKIEM kwot z tytułu faktycznie poniesionych kosztów (np. tłumaczenie dokumentów, koszty podróży). Pobranie opłat za pośrednictwo pracy jest naruszeniem prawa (!). Dowód wpłaty na konto nieuczciwego pośrednika nie daje wielkich szans  na odzyskanie wpłaconej kwoty, bowiem do zakładania kont bankowych mogą zostać podstawione inne osoby;  

-ceny podróży u innych niż agencja pośrednictwa pracy przewoźników mogą być korzystniejsze - nie przepłacaj,  

-płacąc za mieszkanie za granicą przez wyjazdem, może okazać się, że proponowane lokum w ogóle nie istnieje - wstrzymaj się z płatnością do czasu dotarcia do celu.

4.  W niektórych krajach Unii Europejskiej „życie" jest bardzo drogie - zabierz ze sobą wystarczającą sumę pieniędzy „na start". Możesz również kupić bilet powrotny przed wyjazdem z kraju. Będzie to zabezpieczenie na wypadek niepowodzenia planów „biznesowych".

5.  W sytuacjach „życiowych" niezbędną pomoc uzyskasz przede wszystkim od przedstawicieli polskich konsulatów - sprawdź gdzie znajduje się najbliższy twemu miejscu pracy polski konsulat;

6.  Podejmujesz pracę w oparciu o przepisy prawa miejscowego i ewentualne sprawy między Tobą a pracodawcą rozstrzygać będzie sąd w kraju pracodawcy, a nie sąd w Polsce. Ponadto, zapoznaj się z podstawowymi przepisami prawnymi w danym kraju (np. wysokość minimalnego wynagrodzenia, miejsce w którym należy zgłosić się po przyjeździe, by uzyskać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej) - pomocne informacje uzyskasz na stronach: www.eures.europa.eu lub www.eures.praca.gov.pl;

7.  W trakcie pobytu za granicą możesz potrzebować szereg dokumentów - przede wszystkim ważny dokument tożsamości (paszport albo dowód osobisty), akt urodzenia, dokumenty dotyczące obecnego lub poprzednich związków małżeńskich (w tym orzeczenia rozwodowe), zezwolenia na pobyt (o ile jest ono wymagane), a także wszelką korespondencją z pracodawcą (w szczególności umowy).    

Stosowanie powyższych rad pozwoli Państwu poruszać się bezpiecznie po wybranym kraju.    

 Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Powrót na górę strony