Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja "Truck"

Data publikacji 18.06.2010

Każdego dnia po drogach powiatu gnieźnieńskiego porusza się duża liczba pojazdów wykonujących transport drogowy osób i rzeczy. Niestety wielu kierowców pojazdów typu "bus", "tir" notorycznie lekceważy obowiązujące przepisy ruchu drogowego.  Z tego powodu funkcjonariusze gnieźnieńskiej "drogówki" przeprowadzili wczoraj działania "Truck".

 

Popełniane przez nich wykroczenia polegają głównie na nieprzestrzeganiu dopuszczalnej prędkości jazdy, wykonywaniu manewrów wyprzedzania w miejscach niedozwolonych czy też przewożeniu nadmiernej liczby pasażerów. Takie zachowania negatywnie wpływają na bezpieczeństwo przewożonych pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego oraz niejednokrotnie bulwersują opinię społeczną identyfikując tym samym potrzebę zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych, zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych oraz przeciwdziałania niekorzystnym zjawisko występującym przy zarobkowym przewozie osób i rzeczy, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przeprowadzili 17 czerwca 2010 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego, wzmożone działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Truck".

W ich trakcie funkcjonariusze dyscyplinowali kierujących samochodami ciężarowymi, autobusami i busami do respektowania przepisów wynikających z "Prawa o ruchu drogowym" oraz "o transporcie drogowym", reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących, kontrolowali stan techniczny i obowiązkowe wyposażenie pojazdów, sprawdzali posiadanie wymaganych dokumentów do prowadzenia i użytkowania pojazdu. Podczas kontroli autobusów policjanci zwracali szczególną uwagę, czy liczba miejsc siedzących wpisana w dowodzie rejestracyjnym była zgodna ze stanem faktycznym w pojeździe w odniesieniu do ilości przewożonych pasażerów.

W toku prowadzonych działań policjanci skontrolowali 67 pojazdów, w tym 1 autobusów i 36 ciężarówek ujawniając 37 wykroczeń, z których 25 polegało na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Wobec 34 sprawców ujawnionych wykroczeń zastosowano mandaty karne, wobec 3 pouczenia. W efekcie przeprowadzonych kontroli policjanci zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych, 1 prawo jazdy oraz skierowali 2 wnioski do Sądu Rejonowego za nie odpowiadający przepisom stan techniczny pojazdów. 

 

Powrót na górę strony