Jak Polacy oceniają pracę Policji? - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak Polacy oceniają pracę Policji?

Data publikacji 21.05.2009

Około dwie trzecie respondentów (67%) jest zadowolonych z działalności Policji w swoim miejscu zamieszkania, z częstotliwości widywania patroli policyjnych zadowolonych jest trzy piąte badanych (61%). Większość badanych (63%) jest zdania, że policjanci chętnie pomagają mieszkańcom – podobny odsetek (61%) pozytywnie wypowiada się również o przygotowaniu i wyszkoleniu funkcjonariuszy do wykonywania swoich zadań oraz o skuteczności działań Policji (60%).
Większość społeczeństwa pozytywnie ocenia pracę Policji. Około dwie trzecie respondentów (67%) jest zadowolonych z działalności Policji w swoim miejscu zamieszkania. Jest to najwyższy wynik ze wszystkich przeprowadzonych edycji.

 

Z częstotliwości widywania patroli policyjnych zadowolonych jest trzy piąte badanych (61%). Co trzeci Polak (35%) jest przeciwnego zdania. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat odsetek zadowolonych osób znacznie wzrósł.

 

Większość badanych (63%) jest zdania, że policjanci chętnie pomagają mieszkańcom. Podobny odsetek (61%) pozytywnie wypowiada się również o przygotowaniu i wyszkoleniu funkcjonariuszy do wykonywania swoich zadań oraz o skuteczności działań Policji (60%). Blisko połowa mieszkańców Polski (45%) uważa, że policjanci dysponują wystarczającą ilością sprzętu do służby. Ponad jedna trzecia (38%) jest przeciwnego zdania, a blisko jedna piąta (17%) nie potrafi tego ocenić.

 

Mieszkańcy Polski deklarują wysokie poczucie bezpieczeństwa. Większość (69%) uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie. Jest to najlepszy wynik od marca 1987 roku, kiedy po raz pierwszy zadano to pytanie.

 


Poczucie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy respondenta (dzielnica, osiedle lub wieś) jest wyższe niż definiowane w skali kraju. Zdecydowana większość (88%) określa swoje otoczenie jako bezpieczne i spokojne. Odsetek wskazań utrzymał się na zbliżonym poziomie do badania z marca ubiegłego roku, natomiast od marca 1987 roku, jest on najwyższy. Ponad połowa respondentów (58%) nie obawia się, że może paść ofiara przestępstwa. Odmienne odczucia ma 41% badanych. Od zeszłorocznego sondażu proporcje te się nie zmieniły.Zdecydowana większość badanych w ciągu ostatnich pięciu lat nie stała się ofiarą wybranych przestępstw. Co szósty ankietowany (16%) został okradziony, co dziesiąty (10%) doświadczył włamania do mieszkania, natomiast co dwudziesty (5%) padł ofiarą innego przestępstwa.


Opracowano w Wydziale Opracowań Systemowych i Informacji Publicznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji na podstawie komunikatu z badań CBOS „Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy Policji”, Warszawa, maj 2009.