Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga sprzedawcy - sprzedaż niepełnoletniemu petardy jest przestępstwem

Data publikacji 22.12.2008

W czasie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku często kupujemy różnego rodzaju wyroby pirotechniczne – petardy, flary, wyrzutnie, wulkany, ognie bengalskie itp. Nie wszyscy jednak pamiętają, że nieprzestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa ich używania i nierozważne eksperymentowanie nimi może zakończyć się poparzeniem, utratą palca, dłoni czy nawet śmiercią. Nie wszyscy też wiedzą, że wyroby pirotechniczne używać można tylko w określonym czasie, i że sprzedaż tego rodzaju rzeczy niepełnoletnim jest przestępstwem.


W sklepach i na targowiskach już kilka tygodni temu pojawiły się już różnego rodzaju fajerwerki. Nie trzeba być zbytnio spostrzegawczym, aby zauważyć, że są one szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy bawiąc się nimi nie zdają sobie często sprawy z możliwych zagrożeń. Mimo licznych ostrzeżeń i apeli policyjnych wyroby pirotechniczne są sprzedawane dzieciom.

Sprzedawcy powinni pamiętać, że za sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom małoletnim  grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Gnieźnieńscy stróże prawa będą już sprawdzają sklepy oferujące fajerwerki. Nie bądźmy obojętni i zwracajmy uwagę, czy petardy są sprzedawane dzieciom. Państwa czujność może uratować przed nieszczęściem, dlatego powinniśmy reagować gdy jesteśmy świadkami sprzedaży petard małoletnim lub niebezpiecznej zabawy nimi. 

Pamiętajmy, że na terenie powiatu gnieźnieńskiego zgodnie z Uchwałą Nr XL/236/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie obrotu wyrobami pirotechniki widowiskowej materiałów pirotechnicznych można używać tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Przepisu tego nie stosuje się do organizatorów imprez masowych.

Używanie (eksplodowanie) winno odbywać się w miejscach nie stanowiących zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia.

Wyroby te zgodnie z uchwałą mogą używać wyłącznie osoby pełnoletnie. Natomiast dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą używać tych wyrobów tylko pod opieką rodziców (opiekunów), względnie innych osób pełnoletnich, upoważnionych przez rodziców.   

Policjanci ostrzegają i przypominają.   

- Używanie wyrobów pirotechnicznych w ciągu całego roku, z wyjątkiem przypadków określonych wyżej jest wykroczeniem określonym w artykule 54 kodeksu wykroczeń, w którym czytamy, że:

 „Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.” 

W wyjątkowych sytuacjach używanie fajerwerków może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie z artykułu 51 kodeksu wykroczeń, za które grozić może kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. 

 - Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych dzieciom jest przestępstwem określonym w artykule 37 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w którym czytamy, że: 

„Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” 

Powrót na górę strony