Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Praca dla sekretarki w KP Kłecko

Data publikacji 18.12.2008

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarki Komisariatu Policji w Kłecku.


Główne obowiązki:

 

1. Ewidencja i kolportaż korespondencji wpływającej do Komisariatu Policji

2. Ewidencja i kolportaż korespondencji wychodzącej z KP

3. Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej sekretariatu (rejestry, książki, dzienniki),

4. Ewidencja telegramów wpływających i wychodzących z KP

5. Przygotowywanie i ewidencja korespondencji jawnej wychodzącej z KP Pocztą Specjalną KWP w Poznaniu oraz za pośrednictwem Urzędu Pocztowego w Gnieźnie,

6. Zapoznawanie funkcjonariuszy i pracowników z dokumentami za kartą zapoznania,

7. Przygotowywanie prowadzonej w KP dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej do przekazania do Składnicy Akt KPP w Gnieźnie,

8. Przygotowywanie prowadzonej w KP dokumentacji niearchiwalnej kat. "BC" do brakowania,

9. Prowadzenie formularzy "Spisów Spraw" przydzielonych do realizacji,

10. Gromadzenie spraw ostatecznie załatwionych,

11. Powielanie dokumentów,

Wykształcenie: Średnie 

Wymagania konieczne: 

- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność obsługi programów komputerowych
- komunikatywność
- systematyczność i rzetelność
- samodzielność
- kreatywność
- odpowiedzialność  

Wymagania pożądane:

 

- dyspozycyjność  

Wymagane dokumenty:

 

- życiorys i list motywacyjny
- kserokopie potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  

Dokumenty należy składać w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KPP w Gnieźnie w terminie do dnia   27 grudnia 2008 roku. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 
(061) 4260325

Powrót na górę strony