Aktualności

XXXIV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO”

Data publikacji 10.06.2024

W dniach 10-14 czerwca br. w Poznaniu i Gnieźnie odbędzie się ogólnopolski finał konkursu Policjant Ruchu Drogowego. Przez te dni policjanci z całej Polskiej, którzy zajęli 1 i 2 miejsce w eliminacjach wojewódzkich będą walczyli o miano tego najlepszego!

 

Celem konkursu jest doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiejętności i sprawności policjantów ruchu drogowego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji.

Patronat honorowy nad finałem XXXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Wojewoda Wielkopolska oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorami tegorocznego konkursu są: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Finał konkursu, który jest zwieńczeniem zawodów, poprzedzono eliminacjami na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. To pozwoliło na wyłonienie, z ponad 10 tys. policjantów ruchu drogowego, po dwóch najlepszych funkcjonariuszy z każdego garnizonu. Dodatkowo, do udziału w finale konkursu zaproszonych zostało dwóch żołnierzy Żandarmerii Wojskowej na zasadzie honorowego uczestnictwa.

Przez cztery dni zmagań 36 zawodników, w tym 34 najlepszych policjantów „drogówki” z kraju oraz 2 żołnierzy ŻW będą mieli do pokonania sześć konkurencji, tj. test ze znajomości przepisów, strzelanie z broni służbowej, kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu, jazdę sprawnościową motocyklem i samochodem oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym. Rywalizacja wyłoni najlepszego policjanta oraz najlepszą drużynę ruchu drogowego.

Laureaci konkursu w klasyfikacji indywidualnej zostaną odznaczeni przez Komendanta Głównego Policji odpowiednio złotą, srebrną i brązową odznaką „Zwycięzca konkursu wiedzy i sprawności zawodowej”. Ponadto otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, a także nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów konkursu.

Do rywalizacji przystąpiło 34 najlepszych policjantów, którzy w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim – w każdym z garnizonów – zajęli dwa pierwsze miejsca. Zgodnie z tradycją do udziału w finale na zasadzie honorowego uczestnictwa zaproszono również dwóch przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej.

Konkurencje rozgrywane będą na terenie Poznania oraz w Gnieźnie.

Zwycięzcę pozwala wyłonić sześć głównych konkurencji będących wymagającym sprawdzianem posiadanych kompetencji:

K-1 – test ze znajomości przepisów, w szczególności ustaw: prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a także przepisów służbowych; (piątek)

K-2 – strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem; (czwartek)

K-3 – kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu; (wtorek)

K-4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym po wyznaczonym torze; (wtorek)

K-5 – jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze oraz przebiegnięcie wyznaczonego odcinka; (środa)

K-6 – test wiedzy (K-6A) (środa) oraz sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (K-6B).

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzię się w piątek 14 czerwca o godzinie 12:00 na Placu Wolności w Poznaniu.

Zapraszamy na stronę www.policja.pl do śledzenia codziennych relacji ze zmagań najlepszych policjantów ruchu drogowego w naszym kraju ! 

BRD KGP 

Powrót na górę strony