Aktualności

Stanowisko kierowania - dyżurny policji

Data publikacji 09.05.2024

Odbierają dziesiątki zgłoszeń dziennie, kierują patrole do poszczególnych zdarzeń, podejmują najważniejsze służbowe decyzje, sprawują nadzór nad osobami zatrzymanymi, koordynują działania policjantów - to tylko kilka zadań, które wykonuje policyjna służba dyżurna. To właśnie od nich w dużej mierze zależy szybkość reakcji na popełniane wykroczenia, czy przestępstwa. Mówi się o nich „komendanci po godzinach”.

 

Dyżurny Policji jest jedną z najważniejszych funkcji w policyjnych strukturach. Najczęściej jest pierwszym i podstawowym kontaktem interesanta. Odbiera zgłoszenie, ocenia sytuacje i w zależności od potrzeby kieruje na miejsce policjantów danej komórki. Aby zadania realizowane przez policjantów były realizowane sprawnie i skutecznie, musi być zapewniona właściwa komunikacja. To kolejna odpowiedzialność, jaka ciąży na dyżurnym. Podczas swojej służby, dyżurny i jego zastępca pracują w trybie 12-godzinnym. Po zakończeniu zmiany następuje przekazanie służby, w tym informacji oraz dokumentacji dotyczących zaistniałych zdarzeń.

Oficer dyżurny podczas nieobecności kierownika jednostki, czyli komendanta posiada jego uprawnienia. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej, kryzysowej jest upoważniony do podejmowania decyzji oraz organizowania i kierowania działaniami policji. W tym czasie jest bezpośrednim przełożonym wszystkich policjantów w jednostce. Współpracuje z oficerami dyżurnymi sąsiednich jednostek, a czasami, gdy wymaga tego sytuacja, nawet z tymi odległymi. Zadaniem dyżurnego jest obsługa policyjnych systemów, w których utrwala wykonane czynności oraz je aktualizuje. Dyżurny zawsze wie, gdzie w danym momencie znajdują się policjanci w służbie, którymi dysponuje. Wszystko po to, aby jak najszybciej skierować na miejsce zdarzenia lub interwencji najbliższy patrol. To tylko część obowiązków, jakie spoczywają na barkach oficera dyżurnego. Bywa, że sytuacja wymaga natychmiastowego działania, a osoba potrzebująca pomocy znajduje się w innym państwie.

Dyżurnym może zostać policjant, który ma odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę teoretyczną. Kandydat na dyżurnego musi posiadać predyspozycje, aby objąć przyszłe stanowisko. To osoba, którą cechuje opanowanie, umiejętność działania pod presją czasu, decyzyjność oraz zdolność zarządzania.

W Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie na stanowisku kierowania służbę pełni 5 dyżurnych, 5 zastępców dyżurnego i 5 pomocników dużurnego.

 

  • Głowa mężczyzny w policyjnym mundurze patrzącego w znajdujące się przed nim dwa monitory.
Powrót na górę strony