Aktualności

TRWA REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI 2024

Data publikacji 08.03.2024

W ZESPOLE KADR i SZKOLENIA  KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GNIEŹNIE

Budynek przy ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

(poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30)

Możesz także umówić się na spotkanie dzwoniąc pod numer 47 77 21 325

lub w każdej jednostce Policji na terenie województwa wielkopolskiego.

DOKUMENTY MOŻESZ SKŁADAĆ PRZEZ CAŁY ROK!

 

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,

  • posiadać nieposzlakowaną opinię,

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  • korzystać z pełni praw publicznych,

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Następnie czeka Cię postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje takie etapy jak: test wiedzy ogólnej, test sprawności fizycznej, badania psychologiczne, rozmowę kwalifikacyjną, komisję lekarską, ankietę bezpieczeństwa osobowego.

 

W 2024 r. zostały wyznaczone następujące terminy przyjęcia do służby w Policji :

24 kwietnia 2024 roku,

8 lipca 2024 roku,

9 września 2024 roku,

30 października 2024 roku,

30 grudnia 2024 roku.

Po przyjęciu do służby pojedziesz na blisko 7 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 53 dni, czyli będziesz musiał odbyć 37 służb oraz dodatkowe 2 dni zajęć szkoleniowych. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

A potem – czekamy na Ciebie! Zostałeś przecież policjantem!

 

Szczegółowe informacje: Rekrutacja do służby w Policji - BIP KWP w Poznaniu

Powrót na górę strony