Aktualności

Dzień otwarty już za nami

Data publikacji 20.11.2023

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie zorganizowała dzień otwarty, adresowany m.in. do osób poszukujących pracy. Wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć pracę policjantów, dowiedzieć się na czym ona polega, poznać sprzęt wykorzystywany w służbie oraz porozmawiać z mundurowymi o charakterze ich pracy.

W piątek (17.11) gnieźnieńscy policjanci zorganizowali „dzień otwarty”, podczas którego zwiedzający zobaczyli naszą komendę „od środka” i zapoznali się z codzienną pracą policjantów. Następnie omówiona została procedura kwalifikacyjna do służby i przekazane informacje związane z aktualnie prowadzonym naborem do Policji. Policjanci podpowiadali z jakimi trudnościami mogą zmierzyć się przyszli policjanci podczas procedury kwalifikacyjnej.

Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi naszej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,

 • posiadać nieposzlakowaną opinię,

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystać z pełni praw publicznych,

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Dokumenty należy składać w Zespole Kadr Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2 lub w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

 • kopie w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową

 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru dowód osobisty.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

 

 • Kilka osób siedzących na krzesłach w pomieszczeniu.
Powrót na górę strony