Aktualności

Organizacja ruchu kołowego na Wszystkich Świętych 2023

Data publikacji 25.10.2023

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie informuje o planowanych zmianach w organizacji ruchu drogowego oraz spodziewanych utrudnieniach na drogach związanych z Dniem Wszystkich Świętych.

 

ORGANIZACJA

RUCHU KOŁOWEGO W DNIU 1 LISTOPADA 2023 ROKU

(WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH)

NA TERENIE MIASTA GNIEZNA

 

1. Cmentarz św. Krzyża i św. Piotra

 

Na ul. Gdańskiej na odcinku od Wiaduktu Solidarności do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Jednocześnie wprowadza się tam postój pojazdów po lewej stronie jezdni skośnie do krawężnika. Ponadto na placu znajdującym się pomiędzy ul. Gdańską, a Trasą Zjazdu Gnieźnieńskiego usytuowany zostanie dodatkowy parking.

Równocześnie ul. Wodna, ul. Żuławy (przy cmentarzu), ul. Świętokrzyska i ul.Żabia pozostaną ulicami jednokierunkowymi - (zmiana organizacji ruchu na tych ulicach będzie obowiązywała w dniu 1.11.2022r. Godz. 6:00-22:00.).

Ważnymi zmianami będą :

1. BRAK możliwości wjazdu w kierunku ul. Żabiej od ul. Świętokrzyskiej, Żuławy, Rybna. pozostanie możliwość wjazdu (i wyjazdu) na parking usytuowany pod Trasą Zjazdu Gnieźnieńskiego. Wyjazd z parkingu będzie możliwy w ul. Świętokrzyską i Żuławy.

2. wprowadzenie RUCHU JEDNOKIERUNKOWEGO oraz ZAKAZU ZATRZYMYWANIA SIĘ po prawej stronie ulicy Górnej.

Na ul. Gdańskiej (przy dojeździe do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego) utworzony zostanie przystanek autobusowy MPK. Drugi przystanek zlokalizowany zostanie przy ul. Żwirki i Wigury.

Dodatkowo na Trasie Zjazdu Gnieźnieńskiego (przy wjeździe z kierunku Bydgoszczy i Torunia) ustawione zostaną tablice wskazujące kierunek dojazdu do cmentarzy.

W sytuacji bardzo dużego natężenia ruchu pojazdów i pieszych, zwłaszcza w czasie „przed” planowanymi nabożeństwami na terenie cmentarza, na ulicach Żuławy, Świętokrzyska i Żabia może zostać całkowicie wstrzymany ruchu kołowy z uwagi na bezpieczeństwo pieszych, zakaz ruchu będzie na czas mszy św.

 

2. Cmentarz św. Wawrzyńca

Organizacja ruchu w rejonie tego cmentarza odbywać się będzie na takich samych zasadach, jak w latach ubiegłych - ulica Witkowska na całym odcinku pozostaje dwukierunkowa.

W celu ułatwienia jazdy i parkowania wyznaczono ulice jednokierunkowe:

- ulica Słoneczna – na odcinku od ulicy Witkowskiej do ul. Surowieckiego,

- ulica 17 Dywizji Piechoty – na odcinku od ul. Witkowskiej do ul. Wesołej.

-ulica Wesoła- na odcinku od ul. 17 Dywizji Piechoty do ul. Grunwaldzkiej

(zmiana organizacji ruchu na tych ulicach będzie obowiązywała w dniu 1.11.2022r. Godz. 6:00 – 22:00.).

Wszystkie zaplanowane zmiany w organizacji ruchu kołowego zostaną oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Prosimy wszystkich użytkowników ruchu o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie dróg (szczególnie w rejonach cmentarzy) oraz bezwzględne stosowanie się do tego oznakowania oraz poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem. Należy szczególnie w dniu 1.11.2023r. zachować spokój i cierpliwość, wyjechać nawet kilka godzin wcześniej niż zwykle, aby dotrzeć do miejsca docelowego. Dostosować prędkość do panujących warunków atmosferycznych, zwracać szczególną uwagę na pieszych, stosować pasy bezpieczeństwa i foteliki dla dzieci, oraz w żadnym wypadku nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom udającym się na cmentarze - w okresie już od 28 października do 5 listopada br. w tych rejonach, oraz na newralgicznych skrzyżowaniach i drogach dojazdowych służbę pełnić będą funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej.

Powrót na górę strony