Aktualności

Informacja o stanie bezpieczeństwa za sierpień 2023

Data publikacji 07.09.2023

W sierpniu 2023 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 3 wypadków drogowych, w których 3 osoby zostały ranne i 1 osoba poniosła śmierć. Policjanci odnotowali 110 kolizji drogowych.

Liczba wypadków drogowych

2021

2022

2023

3

8

3

Liczba osób zabitych

2021

2022

2023

1

1

1

Liczba osób rannych

2021

2022

2023

3

8

3

Liczba kolizji drogowych

2021

2022

2023

96

78

110

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

 

W sierpniu 2023r na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 3 wypadków drogowych, w których 3 osoby zostały ranne i 1 osoba poniosła śmierć. Odnotowano 110 kolizji drogowych.

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych :

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami -

- nieprawidłowe cofanie – 8

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 11

- nieprawidłowe omijanie - 1

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 25

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 4

- inne przyczyny - 22

W sierpniu 2023r. roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 12 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości, 8 kierujących pojazdami silnikowymi po spożyciu alkoholu oraz 8 rowerzystów i użytkowników hulajnogi elektrycznej w stanie po spożyciu alkoholu ( 4 w stanie nietrzeźwości oraz 4 po użyciu alkoholu).

W podziale na rodzaje pojazdów, uczestnikami zdarzeń byli kierujący :

Rodzaj pojazdu

Liczba sprawców

Pojazd nieustalony

1

Autobus

1

Motorower

2

Motocykl

2

Inny

2

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

11

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

4

Samochód osobowy

75

 

Powrót na górę strony