Aktualności

Informacja o stanie bezpieczeństwa za lipiec 2023

Data publikacji 10.08.2023

W lipcu 2023 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 10 wypadków drogowych, w których 13 osób zostało rannych i 1 osoba poniosła śmierć. Policjanci odnotowali 74 kolizje drogowe.

 

 

Liczba wypadków drogowych

2021

2022

2023

4

3

10

Liczba osób zabitych

2021

2022

2023

1

1

1

Liczba osób rannych

2021

2022

2023

5

3

13

Liczba kolizji drogowych

2021

2022

2023

96

82

74

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

 

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych :

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 9

- nieprawidłowe cofanie – 4

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 12

- nieprawidłowe omijanie - 3

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 3

- inne przyczyny - 9

 

W lipcu 2023 roku. roku policjanci Wysziału Ruchu Drogowego KPP w Gnieźnie zatrzymali 6 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości, 6 kierujących pojazdami silnikowymi po spożyciu alkoholu oraz 5 rowerzystów w stanie nietrzeźwości.

 

W podziale na rodzaje pojazdów, uczestnikami zdarzeń byli kierujący :

Rodzaj pojazdu

Liczba sprawców

Pojazd nieustalony

3

Rower

2

Motorower

3

Motocykl

1

Inny

1

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

1

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

2

Samochód osobowy

56

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

Drogi gminne – 24 zdarzenia

Drogi krajowe – 15 zdarzeń

Drogi powiatowe – 30 zdarzeń

Drogi wojewódzkie – 11 zdarzeń

Droga inna (publiczna) – 1 zdarzenie

 

Powrót na górę strony