Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRAC POLOWYCH

Data publikacji 14.08.2023

Praca w rolnictwie to ciężkie i często niebezpieczne zajęcia. W gospodarstwie używa się różnorodnych narzędzi i maszyn – nie zawsze są one sprawne technicznie i nie zawsze obsługują je osoby do tego przygotowane. W takich miejscach często rodzicom pomagają dzieci. Rozpoczęły się prace przy żniwach. W okresie wakacji notowany jest wzrost liczby wypadków w gospodarstwach rolnych. Gnieźnieńscy policjanci radzą jak uniknąć zagrożeń podczas prac polowych.

Stanowiskiem pracy jest całe gospodarstwo: pole i zagroda. Czas pracy rolnika jest nieograniczony. Często konieczny jest pośpiech pomimo niesprzyjających warunków. Zdarza się angażowanie do wielu prac dzieci i osób w podeszłym wieku.

Wypadki przy pracy w rolnictwie zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Średnio około 300 wypadków kończy się śmiercią poszkodowanych. To tak, jakby co roku w kraju ginęła jedna przeciętnej wielkości wieś.

Pamiętajmy, że najważniejszy jest własny dobry przykład. Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy chronimy nie tylko swoje życie i zdrowie, ale uczymy tych zasad własne dzieci. One uważnie nas obserwują i naśladują. Często zdarza się, że dzieci już w wieku przedszkolnym potrafią uruchamiać maszyny rolnicze. Niedopuszczalne jest żeby je obsługiwały, ponieważ przy pracach w gospodarstwie nietrudno o nieszczęście. Przyczyną tych wypadków jest brak wyobraźni, doświadczenia oraz fakt, że dzieci nie potrafią właściwie ocenić niebezpieczeństwa oraz przewidzieć skutków takich poczynań.

Jak uniknąć zagrożeń?

 • Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych.

 • Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych.

 • Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.

 • W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby bawić się. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze.

 • Nie wolno dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej.

 • Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły.

 • Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci!

 • Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach!

 • Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!

 • W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to czynili!

 • Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych!

 

Powrót na górę strony