Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

Data publikacji 31.07.2023

Dzień 30 lipca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi. Szczególnie w tym dniu należy wspomnieć czym charakteryzuje się to przestępstwo i w jaki sposób się przed nim ustrzec. Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska.

Handel ludźmi to werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Wakacje to czas odpoczynku, poznawania nowych przyjaciół, dobrej zabawy i możliwości przeżycia niezwykłej przygody a nawet podjęcia pracy w kraju pochodzenia lub za granicą. Pamiętaj jednak, że przygoda może czasami zmienić się w koszmar. Zachowaj ostrożność i nie daj się zwerbować i wykorzystać !!!

Uważaj na przypadkowo poznane osoby. Sprawcy często używają manipulacji, żeby nakłonić swoje ofiary do wyjazdu albo wykorzystać je w inny sposób. Jeden z nich może udawać Twojego przyjaciela albo osobę szaleńczo zakochaną. Niestety to dość popularne metody działania sprawców na tzw „Loverboya”.

Pamiętaj, nie ma dobrej metody aby bronić się przed manipulacją, ponieważ każdy z nas jest w pewien sposób na nią podatny. Dlatego bądź czujny i zwracaj uwagę na wszystkie podejrzane sytuacje i propozycje, sprawdzaj dokładnie zanim podejmiesz decyzję. Warto w takiej sytuacji porozmawiać z najbliższymi osobami, ponieważ manipulacje na ogół łatwiej jest dostrzec z zewnątrz.

Pamiętaj, gdy jesteś w klubie na imprezie nie przyjmuj drinków od nieznajomych, nie zostawiaj szklanki z napojem w przypadkowym miejscu, zawsze jej pilnuj, aby nikt nie mógł niczego Ci do niej dolać,

Jeśli zdecydujesz się na pracę poza granicami kraju z ogłoszenia albo korzystając z propozycji pracy złożonej przez nieznaną osobę z dnia na dzień, zadbaj przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, dobrze się przygotuj.

W pierwszej kolejności szukaj pracy za pomocą sprawdzonej agencji pośrednictwa pracy lub pośrednika na https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz.

Pamiętaj, że agencja powinna dostarczyć Ci szczegółowe informacje na temat pracy jaką będziesz wykonywać i poinformować Cię o Twoich prawach i obowiązkach jako pracownika w danym kraju (m.in warunki pracy, wysokość stawek płacy i inne ustalenia muszą być jasno zapisane w umowie).

Agencja nie może wymagać opłaty za pośrednictwo w znalezieniu pracy. Zgodnie z polskim prawem opłata może być pobierana tylko od pracodawcy.

Wszelkie informacje dotyczące mieszkania i warunków pracy znajdziesz na stronie EURES.

Podróżując w sprawie pracy lub wypoczynku, miej zawsze aktualną informację o wydarzeniach w przypadku wątpliwości lub braku wiedzy na temat aktualnych wydarzeń mogących wpłynąć na Twoje bezpieczeństwo w podróży, możesz znaleźć informację pod adresem (http://odyseusz.msz.gov.pl) Tam możesz zarejestrować się w systemie szybkiego reagowania ODYSEUSZ, dzięki któremu w razie zaistniałego za granicą niebezpieczeństwa MSZ będzie się z Tobą kontaktowało.

  •  
  • plakat dotyczący Handlowi Ludźmi
  • plakat dotyczący Handlowi Ludźmi
Powrót na górę strony