Aktualności

Informacja o stanie bezpieczeństwa za kwiecień 2023

Data publikacji 10.05.2023

W kwietniu 2023 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 6 wypadków drogowych, w których 7 osób zostało rannych. Odnotowano 84 kolizje drogowe.

 

Liczba wypadków drogowych

2021

2022

2023

7

2

6

Liczba osób zabitych

2021

2022

2023

0

0

0

Liczba osób rannych

2021

2022

2023

6

3

7

Liczba kolizji drogowych

2021

2022

2023

100

89

84

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych :

 

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 14

- nieprawidłowe cofanie – 8

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 7

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 2

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 12

- nieprawidłowe omijanie - 3

- inne przyczyny - 8

 

W kwietniu 2023r. roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 4 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości, 1 kierującego pojazdem silnikowym po spożyciu alkoholu oraz 5 rowerzystów w stanie po spożyciu alkoholu (4 nietrzeźwych oraz 1 po użyciu alkoholu).

 

W podziale na rodzaje pojazdów, sprawcami zdarzeń byli kierujący :

Rodzaj pojazdu

Liczba sprawców

Pojazd nieustalony

4

Motorower

1

Ciągnik rolniczy

1

Autobus

1

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

3

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

4

Samochód osobowy

52

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

Drogi gminne – 22 zdarzenia

Drogi krajowe – 9 zdarzeń

Drogi powiatowe – 24 zdarzenia

Drogi wojewódzkie – 21 zdarzeń

Droga inna (publiczna) - 3 zdarzenia

 

Powrót na górę strony