Aktualności

Data publikacji 24.01.2023

Policjanci zajmujący się przestępstwami gospodarczymi w jednym z lokali na terenie Gniezna zabezpieczyli 27 gatunków różnego rodzaju napojów alkoholowych. Alkohol sprzedawany był nielegalnie, bez wymaganego przepisami zezwolenia. Właścicielce punktu za nielegalną sprzedaż alkoholu grozi teraz kara grzywny, a także przepadek zabezpieczonego przez policję mienia.

 

W dniu 20 stycznia br. policjanci z gnieźnieńskiej komendy zajmujący się przestępstwami gospodarczymi, ustalili, że w jednym z lokali na terenie Gniezna może być sprzedawany alkohol bez wymaganego przepisami zezwolenia.

Podczas niezapowiedzianej wizyty stróżów prawa podejrzenia co do legalności sprzedaży wyrobów alkoholowych potwierdziły się. Właścicielka lokalu nie miała wymaganej koncesji – poprzednia jakiś czas temu straciła ważność.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 27 gatunków różnego rodzaju napojów alkoholowych począwszy od piwa na whisky skończywszy. gat

W dniu 23 stycznia br. właścicielka lokalu usłyszała zarzut dotyczący oferowania do sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia.

Przypominamy zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym".

Powrót na górę strony