Aktualności

ODPRAWA ROCZNA – WYNIKI PRACY I UHONOROWANIE GNIEŹNIEŃSKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 20.01.2023

Wczoraj, podczas odprawy rocznej, Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki wraz ze swoimi zastępcami kom. Mariuszem Masłowskim i mł. insp. Robertem Reckim, w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Violetty Mójty, władz samorządowych, Pana Prokuratora, Sędzi, zastępcy komendanta Straży Pożarnej, policjantów i pracowników naszej Komendy, przedstawił wyniki pracy gnieźnieńskiej Policji za 2022 rok. Podczas narady Pani Komendant i Komendant Powiatowy uhonorowali czworo policjantów za realizację spraw i sumienne wykonywanie służby.

 

19 stycznia br. w VR Inkubator w Fałkowie odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano wyniki pracy gnieźnieńskiej Policji za 2022 rok.

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki rozpoczynając naradę powitał przybyłych gości, wśród których byli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Violetta Mójta, Starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński, Zastępca Prezydenta Gniezna Michał Powałowski,Prokurator Radosław Krawczyk, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt Łukasz Michalak i nadkom. Anna Chmiel Naczelnik Wydziału Prawnego KWP w Poznaniu. W odprawie uczestniczył także przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Gnieźnie asp. szt. Krzysztof Wegnerski, policjanci ze wszystkich komórek organizacyjnych gnieźnieńskiej Komendy i pracownicy cywilni z naszej jednostki.

Następnie Komendant Kozanecki omówił obszar działania i strukturę jednostki. Po nim głos zabrał komendant Masłowski, który szczegółowo przestawił wyniki pracy gnieźnieńskich policjantów za 2022 rok w zakresie pracy kryminalnej i przestępczości gospodarczej, także w kontekście mierników określonych przez Komendanta Głównego Policji oraz obszarów monitorowanych wyznaczonych przez KWP w Poznaniu. Po nim głos zabrał komendant Recki, który zaprezentował wyniki w zakresie pionu prewencji, odniósł się także do działań profilaktycznych zorganizowanych w 2022 roku. Mówił o debatach społecznych i inicjatywach z zakresu profilaktyki społecznej. W dalszej kolejności szczegółowo przedstawił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym przywołując dane z lat 2020-2022. Tu warto dodać, że w ciągu tych trzech lat najmniej wypadków, kolizji i osób rannych było właśnie w 2022 roku. Sporo uwagi mł. insp. Recki poświęcił też Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W dalszej kolejności komendant Kozanecki omówił sprawy kadrowe, stan dyscypliny służbowej i poinformował o wsparciu ze strony samorządów. Szef gnieźnieńskich policjantów pokazał również jak zmieniał się remontowany Komisariat Policji w Kłecku na przestrzeni ostatnich lat.

Podczas wystąpień mówione zostały również założenia, które zaplanowano jako priorytety w 2023 roku.

W dalszej części odprawy głos zabrał Prokurator Radosław Krawczyk, który zauważył, że wzrasta przestępczość internetowa, a wykrywalność siedmiu omawianych kategorii wypadła bardzo dobrze.

Starosta gnieźnieński, podziękował policjantom za to, że mieszkańcy powiatu czują się bezpiecznie. Za współpracę gnieźnieńskim funkcjonariuszom dziękował\ też zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Michał Powałowski.

Następnie głos zabrała podinsp. Violetta Mójta Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, która przywiozła z KWP prezentację z wypowiedzią nadinsp. Piotra Mąki Komendanta Wojewódzkiego Policji. Poprzez taki przekaz szef wielkopolskich stróżów prawa podziękował gnieźnieńskim policjantom i pracownikom za służbę i pracę oraz odpowiedział na szereg pytań, które nurtują wielkopolskich stróżów prawa. Dopełnieniem prezentacji były podziękowania, która podinsp. Violetta Mójta i insp. Przemysław Kozanecki skierowała do samorządowców, służb z którymi współpracujemy oraz policjantów i pracowników cywilnych gnieźnieńskiej jednostki.


 

  • policjant w granatowym mundurze omawia prezentację
  • policjant w granatowym mundurze omawia prezentację
  • kilkudzisięciu policjantów i kilka osób cywilnych w pierwszym rzędzie uczestniczących w odprawie
  • policjanci na odprawie rocznej
Powrót na górę strony