Aktualności

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji 17.01.2023

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to narzędzie komunikacji między społeczeństwem a Policją. Zgłaszane problemy wymagają weryfikacji.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonuje już od ponad 6 lat.

Należy zaznaczyć, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem komunikacji stworzonym dla społeczeństwa i policjantów. Dzięki tej formie mieszkańcy naszego powiatu mogą nam przekazać nurtujące ich problemy lub przeszkadzające w funkcjonowaniu społeczności lokalnej kwestie sporne. A z policyjnego punktu widzenia pojawia się duże pole manewru dla mundurowych, żeby spróbować rozwiązać te problemy lub podjąć dialog ze zwaśnionymi stronami.

Dzięki temu możemy znacznie więcej dowiedzieć się o problemach jakie istnieją i w ramach możliwości podjąć starania aby je rozwiązywać. Należy jednak stanowczo podkreślić, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

 

Poddając analizie rok 2022 to łącznie otrzymaliśmy prawie 900 różnego rodzaju zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najbardziej nurtujące problemy dotyczyły:

- przekraczania dozwolonej prędkości - 437 zgłoszeń,

- nieprawidłowego parkowania - 104 zgłoszenia,

- spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym - 94 zgłoszenia,

- złej organizacji ruchu drogowego - 34,

- nielegalnych rajdów samochodowych - 27

- czy żebractwa - 18 zgłoszeń lub wałęsających się bezpańskich psów - 11.

Zachęcamy mieszkańców powiatu do korzystania z tego narzędzia również w 2023 roku. 

Powrót na górę strony