Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Handel ludźmi - debata z uczniami

Data publikacji 19.10.2022

W auli Ekonomika przy ul. Chrobrego w Gnieźnie, z okazji obchodzonego 18 października Europejskiego przeciwko Handlowo Ludźmi odbyła się debata z udziałem funkcjonariuszy z gnieźnieńskiej jednostki dotycząca handlu ludźmi.

 

Jest to zjawisko podlegające dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Debata była okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą.

W trakcie spotkania z młodzieżą policjanci przedstawili główne zagadnienia związane z handlem „żywym towarem”, metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska oraz sposoby niwelowania i unikania zagrożeń. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie i jak szukać potrzebnej pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa.

Policjanci przypomnieli, że na zetknięcie się z grupami przestępczymi trudniącymi się handlem ludźmi narażone są szczególnie osoby planujące wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, ale również młodzi ludzie wyjeżdżający na wakacyjny wypoczynek.

 

Potencjalna ofiara handlu ludźmi może uzyskać pomoc i wsparcie np. w ramach działalności Krajowego Centrum Informacyjno- Konsultacyjnego pod numerem telefonu (+48 22) 628 01 20 oraz pod adresami e-mail: info@kcik.pl i kcik@strada.org.pl

 

Powrót na górę strony