„Szanuj środowisko to nie śmietnisko” - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

„Szanuj środowisko to nie śmietnisko”

Data publikacji 13.04.2021

Denerwują cię śmieci w lesie i przy drodze? Każdy może pomóc. Wystarczy reagować. Można zgłosić dzikie wysypisko śmieci na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, albo wziąć udział w wyzwaniu zainicjowanym przez gnieźnieńskich policjantów pod hasłem „Szanuj środowisko to nie śmietnisko”. Dołączysz ???

 

Policjanci przypominają, że pozostawianie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane i podlega karze. Informacje o nielegalnych wysypiskach na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie można przekazywać również za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Gnieźnieńscy policjanci zachęcają do skorzystania z tej formy zgłoszeń.

Co do kwalifikacji i kary zastosowanie może mieć również art. 154 kodeksu wykroczeń, „[…], kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości[…] podlega karze grzywny do 1.000 złotych”. W przypadkach większej wagi wykorzystany może być również art. 183 Kodeksu Karnego mówiący o tym, że: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach, lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi […] podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Pozostawianie odpadów w lesie jest ścigane oprócz Policji przez odpowiednie służby leśne i karane.


Osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach powinny poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższą jednostkę Policji. O ile to możliwe należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawce jak chociażby rejestrację samochodu.


Pomocne może być również precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia. Informacje o nielegalnych wysypiskach można przekazać również za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, do czego zachęcają gnieźnieńscy policjanci.

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html


Widzisz ? Reaguj !