Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakaz wstępu do parków w Gnieźnie. Co z bieganiem? Czy policjant da nam mandat?

Data publikacji 02.04.2020

W Gnieźnie zamknięte zostały wszystkie parki. Podobna sytuacja dotyczy również wszystkich parków na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Fani sportu zastanawiają się, gdzie mogą teraz pobiegać? Czy zostaną wtedy ukarani mandatem? Już tłumaczymy.

 

Funkcjonariusze będą kontrolować czy przestrzegany jest zakaz przebywania w parkach. Przepisy mówią jasno: mamy zakaz korzystania z takich przestrzeni, jak parki, bulwary, promenady. Karane będą także pojedyncze osoby spacerujące po parku.

Mundurowi zwrócają też uwagę na odpowiednie odległości między mieszkańcami. Funkcjonariusze interesują się kto i w jakim celu przemieszcza się. Czy na pewno są to niezbędne czynności związane z codziennym życiem, czy na pewno jest konieczne to, żeby ktoś gdzieś wychodził. Możemy podchodzić także do pojedynczych osób i pytać o powód przemieszczania się.

Rekreacja i sport jest dopuszczona, ale w bardzo krótkotrwałym zakresie, żeby wyjść z domu na kilka czy kilkanaście minut. Jeśli ktoś jest od domu pięć kilometrów, to budzi wątpliwości. Wiadomo, że taka osoba nie wyszła na chwilę, bo powrót do domu zajmie mu pół godziny. Natomiast wszystkie parki są zamknięte, więc tam nie ma mowy o rekreacji. Będziemy zwracać uwagę na osoby, które będą się tam przemieszczać. Przebywanie tam jest zabronione.

Oznacza to, że za spacer z psem lub z dzieckiem po parku można otrzymać mandat lub grzywnę nałożoną przez sąd w kwocie nawet do 5 tysięcy złotych. I nie ma znaczenia, że nie dochodzi do zgromadzenia. Tak stanowią nowe przepisy. Pandemia trwa już dłuższy czas i dla bezpieczeństwa nas wszystkich zasadnym jest restrykcyjne podchodzenie do tych przepisów

Policja apeluje ZOSTAŃ W DOMU!

Rozdział 7§17.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31marca 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W okresie od dnia 1kwietnia 2020r. do dnia 11kwietnia 2020r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż. 2.Zakaz, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy:1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na terenach, o którym mowa w ust.1, na podstawie umów zawartych w tym zakresie; 2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego; 3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

Powrót na górę strony