W trosce o bezpieczeństwo seniorów - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów

Data publikacji 28.11.2019

Policjanci z gnieźnieńskiej komendy oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów połączyli swoje siły, a wszystko to w trosce o bezpieczeństwo seniorów. Spotkanie, które odbyło się w Mnichowie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W ramach spotkania funkcjonariusze oraz zaproszony gość zaprezentowali aktualne zagrożenia wynikające z działalności oszustów, "fałszywych wnuczków", a przede wszystkim zwracali uwagę na nieuczciwe praktyki konsumenckie.

 

Działalność profilaktyczna jest bardzo istotną częścią pracy Policji - w myśl powiedzenia lepiej zapobiegać niż leczyć. Spotkania z mieszkańcami powiatu, to doskonała okazja do poznania bieżących problemów i oczekiwań społecznych, to także możliwość podniesienia świadomości i poziomu wiedzy.

W środę (27 listopada br.) w Mnichowie odbyła się debata społeczna pn. „ Świadomy senior - bezpieczny senior". Temat spotkania okazał się strzałem w dziesiątkę, o czym świadczyło zainteresowanie wydarzeniem. Adresatami przedsięwzięcia prócz członków Klubu Seniora "Sami Swoi" byli również przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji, które współpracują z Policją na rzecz bezpieczeństwa. W debacie udział wzięli między innymi Zastępca Wójta Gminy Gniezno Pan Maciej Mądry Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Pani Renata Boborowska – Paszczak. Ze strony Policji w spotkaniu uczestniczyli Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie podkom. Mariusz Masłowski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Karol Sekula, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Mieczysław Napierała, oficer prasowa asp. sztab. Anna Osińska i profilaktyk społeczny asp. sztab. Krzysztof Socha.

Głównym punktem debaty było wysłuchanie prelekcji, które podzielone zostały na cztery bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył nowych form oszustw wobec osób starszych, drugi nieuczciwych praktyk konsumenckich trzeci szeroko rozumianej przemocy, w tym przemocy w rodzinie, czwarty bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci gnieźnieńskiej jednostki oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów dołożyli wszelkich starań aby posiadaną wiedzę jak najrzetelniej przekazać uczestnikom spotkania. Prelekcje były punktem wyjścia do dalszej dyskusji, wspólnego wyciągania wniosków oraz wypracowania rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w obszarze omawianych zagrożeń. Każdy mógł zadać pytanie prelegentom. Uczestnikom przypomniano w jaki sposób mogą łatwo skontaktować się z Policją, w tym poprzez aplikację „Moja Komenda". Przeprowadzona debata, nie tylko wzbogaciła o nową wiedzę, ale przede wszystkim nakreśliła kierunki współpracy i działalności gnieźnieńskiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów.

 

  • policjanci i seniorzy
  • policjanci i seniorzy
  • policjanci i seniorzy
  • policjanci i seniorzy
  • policjanci i seniorzy
  • policjanci i seniorzy