Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe obchody Święta Policji

Data publikacji 09.08.2019

Na placu Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 9 sierpnia 2019 r. miała miejsce uroczysta gala z okazji Święta Policji. Było to święto szczególne, gdyż w tym roku świętujemy 100 rocznicę Powstania Policji Państwowej. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie i stanowiska. Zostały również wręczone medale za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów oraz Wielkopolskiej Policji, a także wyróżnienia dla pracowników cywilnych. W obchodach święta uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy z całego powiatu gnieźnieńskiego, przedstawiciele instytucji państwowych i środowisk mundurowych.

Była to kolejna okazja, by podziękować policjantom i pracownikom gnieźnieńskiej Policji za ich służbę i zaangażowanie. Na wydarzenie przybyli zaproszeni goście, w tym parlamentarzyści, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, samorządowcy z całego powiatu gnieźnieńskiego ze Starostą Piotrem Gruszczyńskim i Prezydentem Miasta Gniezna Tomaszem Budaszem na czele, przedstawiciele innych służb mundurowych, instytucji państwowych oraz duchownych.

Podczas przemówienia Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki zwrócił się do obecnych na uroczystości z podziękowaniami zarówno do funkcjonariuszy policji jak i pracowników cywilnych za ich wysiłek, zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych, za aktywne uczestnictwo w misji pomagania innym oraz za szereg osiągnięć i budowanie właściwego wizerunku policji. Komendant podziękował również wszystkim podmiotom i osobom, które wspierają policję w działaniach na rzecz utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa w powiecie gnieźnieńskim.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wszystkie osoby dziękowały policjantom i pracownikom cywilnym za ofiarną i pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczeństwa. W przemówieniach komendanta oraz pozostałych wymienionych osób znalazły się również życzenia zdrowia, satysfakcji, wytrwałości i bezpiecznych powrotów do domu.

Gnieźnieńscy policjanci decyzją podinsp. Andrzeja Szarego przewodniczącego ZW NSZZZ Policjantów otrzymali odznaczenia za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów oraz Wielkopolskiej Policji. W dalszej części Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nadał dwa odznaczenia za długoletnią Służbę.

 • Medalem Złotym za długoletnią służbę został odznaczony:

1) asp. szt. Paweł Rożynek

 

 • Medalem Srebrnym za długoletnią służbę został odznaczony:

1) asp. szt. Dariusz Pawłowski

 

Aktu dekoracji w trakcie wojewódzkich obchodów Święta Policji w dniu31 lipca 2019 r. dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

 

Medalem Pamiątkowym z okazji 100.- tnej rocznicy powołania Policji Państwowej , w związku ze szczególnymi osiągnięciami zarówno w pracy zawodowej oraz na niwie społecznej, został wyróżniony:

 

1) sierż. szt. Andrzej Gromadziński

 

Aktu dekoracji w trakcie wojewódzkich obchodów Święta Policji w dniu31 lipca 2019 r. dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

 

Krzyżem Niepodległości Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Klasy I, za zaangażowanie w realizacji statutowych obowiązków Związku, został wyróżniony:

 

1) podinsp. Maciej Bąkowski

 

 

Krzyżem Niepodległości Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Klasy II, za zaangażowanie w realizacji statutowych obowiązków Związku, zostali wyróżnieni:

1) podinsp. Piotr Cejman

2) podinsp. Karol Sekula

3) nadkom. Sławomir Sikorski

4) asp. szt. Agnieszka Antoszak

5) asp. szt. Dariusz Bździak

6) asp. szt. Piotr Ignaczak

7) asp. szt. Grzegorz Kotwas

8) asp. szt. Maria Łachajczak

9) asp. szt. Adam Owczarzak

10) asp. szt. Adam Rakowski

11) asp. szt. Ireneusz Siódmiak

12) asp. szt. Mirosław Wankowski

13) asp. szt. Marcin Smolny

14) st. asp. Sławomir Kaszkur

Medalem z okazji 25 lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów , zostali wyróżnieni:

1) nadkom. Mieczysław Napierała

2) asp. szt. Krzysztof Nowak

3) asp. szt. Paweł Rożynek

4) asp. szt. Waldemar Wolny

5) asp. szt. Jacek Grzybowski

6) st. asp. Aleksander Adamski

7) asp. Przemysław Cieciura

8) asp. Dariusz Gańczak

Brązowym Medalem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego, zostali wyróżnieni:

1) asp. szt. Krzysztof Kaczmarek

2) asp. szt. Tomasz Niewiadomski

3) asp. szt. Tomasz Pietraszak

4) asp. szt. Michał Stanczewski

Dyplomem za wzorową i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Wielkopolski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego, zostali wyróżnieni:

1) st. sierż. Tomasz Jaszczak

2) sierż. Bartosz Grzybowski

3) sierż. Michał Bojarski

4) sierż. Patryk Popek

Medalem Pamiątkowym Servo Per Amikeko Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z okazji 100.- tu lecia Polskiej Policji, zostali wyróżnieni:

1) Mariusz Jeżewski

2) podinsp. Maciej Bąkowski

3) asp. szt. Piotr Tomaszewski

4) Waldemar Rajczyk

5) Jacek Makowski

6) insp. Przemysław Kozanecki

7) Piotr Gruszczyński

8) Tomasz Budasz

Na wyższe stopnie policyjne w powiecie gnieźnieńskim awansowanych zostało 69 policjantów:

 • w korpusie oficerskim – 4 policjantów

 • w korpusie aspiranckim – 32 policjantów

 • w korpusie podoficerskim – 24 policjantów

 • w korpusie szeregowych – 9 policjantów

 

Rozkazem Personalnym Nr 2596/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu z dnia 2 lipca 2019r. , z dniem 24 lipca 2019 roku , przedterminowo został mianowany:

 • ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI:

1) st. asp. Daniel Przybylski

Rozkazem Personalnym Nr 2595/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu z dnia 2 lipca 2019r. , z dniem 24 lipca 2019 roku , przedterminowo został mianowany:

 • ASPIRANTEM POLICJI:

1) mł. asp. Marek Giszczyński

 

Wręczenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu aktu mianowania odbyło się podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w dniu 31 lipca 2019 r.

 

Rozkazem Personalnym Nr 2257/2019 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lipca 2019r. , z dniem 24 lipca 2019 roku , został mianowany:

 • INSPEKTOREM POLICJI:

1) mł. insp. Przemysław Kozanecki

 

Wręczenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu aktu mianowania odbyło się podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w dniu 31 lipca 2019 r.

 

Rozkazem Personalnym Nr 2257/2019 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lipca 2019r. , z dniem 24 lipca 2019 roku , został mianowany:

 • PODINSPEKTOREM POLICJI:

1) nadkom. Robert Recki

2) nadkom. Karol Sekula

Rozkazem Personalnym Nr 2598/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 2 lipca 2019r. , z dniem 24 lipca 2019 roku, został mianowany:

 • KOMISARZEM POLICJI:

1) podkom. Rafał Chełmikowski

 

Rozkazem Personalnym Nr 2599/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu z dnia 2
lipca 2019r. , niżej wymienieni policjanci z dniem 24 lipca 2019 roku , zostali mianowani:

 

 • ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI:

1) st. asp. Paweł Bączyk

2) st. asp. Błażej Małolepszy

3) st. asp. Renata Soszyńska

Rozkazem Personalnym Nr 2599/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 2 lipca 2019r. , niżej wymienieni policjanci z dniem 24 lipca 2019 roku , zostali mianowani:

 • STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI:

1) asp. Aleksander Adamski

2) asp. Marek Foltynowicz

3) asp. Paweł Janiszewski

4) asp. Sławomir Kaszkur

5) asp. Grzegorz Malanowski

6) asp. Bartosz Radomski

7) asp. Marcin Różagórski

8) asp. Krzysztof Wegnerski

 

Rozkazem Personalnym Nr 2599/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 2 lipca 2019r. , niżej wymienieni policjanci z dniem 24 lipca 2019 roku , zostali mianowani:

 • ASPIRANTEM POLICJI:

1) mł. asp. Ewelina Binarsch

2) mł. asp. Dariusz Gańczak

3) mł. asp. Norbert Melewski

4) mł. asp. Mariusz Miśkiewicz

5) mł. asp. Cyprian Olszewski

6) mł. asp. Jakub Przybyliński

7) mł. asp. Marek Ptak

8) mł. asp. Robert Redzik

9) mł. asp. Zdzisław Saukens

10) mł. asp. Izabela Schick-Szuba

11) mł. asp. Donata Szymalak

Rozkazem Personalnym Nr 2600/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 2 lipca 2019r., Rozkazem Personalnym Nr 3065/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 16 lipca 2019r, niżej wymienieni policjanci z dniem 24 lipca 2019 roku , zostali mianowani:

 • MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI:

1) sierż. szt. Sebastian Bryske

2) sierż. szt. Łukasz Gadziński

3) sierż. szt. Sylwia Gaworska

4) sierż. szt. Maciej Miczyński

5) sierż. szt. Sławomir Olejniczak

6) sierż. szt. Marek Wasielewski

7) sierż. szt. Elwira Lisiecka-Skórska

8) sierż. szt. Patryk Łeński

 

Rozkazem Personalnym Nr 2601/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 2 lipca 2019r. ,Rozkazem Personalnym Nr 3066/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 16 lipca 2019 r. niżej wymienieni policjanci z dniem 24 lipca 2019 roku , zostali mianowani:

 • SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI:

1) st. sierż. Tomasz Bondyra

2) st. sierż. Janusz Borowski

3) st. sierż. Tomasz Jaszczak

4) st. sierż. Paweł Konieczny

5) st. sierż. Kamil Lubiński

6) st. sierż. Tomasz Maciejewski

7) st. sierż. Arkadiusz Marciniak

8) st. sierż. Bartosz Marczewski

9) st. sierż. Natalia Pawłowska-Kapsa

10) st. sierż. Jacek Piekarski

11) st. sierż. Anna Pilarska

12) st. sierż. Bartosz Połatyński

13) st. sierż. Lubomir Przybysz

14) st. sierż. Karol Śniadecki

15) st. sierż. Arkadiusz Tamborski

16) st. sierż. Ewelina Woźniak

17) st. sierż. Szymon Sądej

 

Rozkazem Personalnym Nr 2601/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 2 lipca 2019r. , niżej wymienieni policjanci z dniem 24 lipca 2019 roku , zostali mianowani:

 • STARSZYM SIERŻANTEM POLICJI:

1) sierż. Rafał Duszyński

 

Rozkazem Personalnym Nr 2597/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 2 lipca 2019r. , niżej wymienieni policjanci z dniem 24 lipca 2019 roku , zostali mianowani:

 • SIERŻANTEM POLICJI:

1) st. post. Bartosz Minartowicz

2) st. post. Agnieszka Olejniczak

3) st. post. Mikołaj Sołtysik

4) st. spot. Paweł Stajkowski

5) st. post. Szymon Sternal

6) st. post. Krystian Wojnowski

 

 

Rozkazem Personalnym Nr 349/2019 Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie z dnia 9 lipca 2019r. , niżej wymienieni policjanci z dniem 24 lipca 2019 roku , zostali mianowani:

 • STARSZYM POSTERUNKOWYM POLICJI:

1) post. Aleksandra Fiedor

2) post. Paulina Jarmuż

3) post. Dawid Kozłowski

4) post. Jarosław Machiński

5) post. Mateusz Nowak

6) post. Marcin Panowicz

7) post. Mariusz Rajski

8) post. Sławomir Świątek

9) post. Tomasz Szreyman

 

Pochwałą Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie, w uznaniu za ponadprzeciętną pracę, zaangażowanie, dyspozycyjność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, zostali wyróżnieni pracownicy Policji:

 1. Anna Grabowska

 2. Grażyna Kulińska

 3. Halina Szychowska

Na dzisiejszej uroczystości zaproszonym gościom wręczono :

 • Medal okolicznościowy z okazji 100. - tnej rocznicy powołania Policji Państwowej”- otrzymali go:

 

insp. Rafał Pawłowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

Paweł Arndt – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Zbigniew Dolata - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Paulina Henning – Kloska - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Krzysztof Ostrowski - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Robert Gaweł - Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Piotr Gruszczyński – Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego

Dariusz Pilak – Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Tomasz Budasz– Prezydent Miasta Gniezna

Michał Glejzer – Przewodniczący Rady Miasta Gniezna

Maria Suplicka – Wójt Gminy Gniezno

Krzysztof Dereziński – Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno

Marian Gadziński – Burmistrz Miasta i Gminy Witkowo

Adam Serwatka – Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko

Tadeusz Szymanek – Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo

Tadeusz Bąkowski - Wójt Gminy Kiszkowo

Artur Hańczak – Wójt Gminy Mieleszyn

Andrzej Łozowski – Wójt Gminy Łubowo

Szymon Robaszkiewicz – Wójt Gminy Niechanowo

st. kpt. Mariusz Dębski – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

płk pilot Krzysztof Walczak – Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

płk pilot Krzysztof Szymaniec – Dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

kpt. Przemysław Kąkolewicz – Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Powidzu.

ppłk Krzysztof Bogdański– Dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie

Tomasz Francuszkiewicz – Komendant Straży Miejskiej w Gnieźniemł. insp. w stanie spoczynku Sławomir Grzybowski – były Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie

insp. w stanie spoczynku Artur Sobolewski – były Komendant Powiatowy Policji w Gnie

Ewa Pieprzyk – Prezes Sądu Rejonowego w Gnieźnie;

Małgorzata Rezulak-Kustosz – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie;

Jerzy Koczan – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie;

Beata Czechańska – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie;

Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu;

Marek Szczepaniak – kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział Gniezno;

 Maciej Szczepański – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

podinsp. Andrzej Szary – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego;

Lucyna Jaworska - Przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji województwa wielkopolskiego;

Krzysztof Hernacki - Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Gniezno.

 Marek Czaplicki – Dyrektor „Szpitala dla Nerwowo i PsychicznieChorych „DZIEKANKA” w Gnieźnie;

Łukasz Popczyński – Ordynator Oddziału Wewnętrznego„DZIEKANKA” Gniezno;

Michał Ogrodowicz – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;

Waldemar Rajczyk - „TARTAK” eko-lukios Gniezno;

Jacek Makowski – PHUP „EWA”SP z o.o. Gniezno;

Romuald Majorczyk – Drukarnia „MAJORCZYK” Gniezno;

Stefan Pokładecki – Firma Usługowo-Produkcyjna „ELPOS”;

Tadeusz Panowicz;

 Rafał Wichniewicz.

 

Na dzisiejszej uroczystości Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Piotr Gruszczyński  wręczył:

 • dwa „Medale Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego” Starosty Gnieźnieńskiego;

 • za sumienne i pełne zaangażowania wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych, wszechstronności i kreatywności w pełnionej służbie, otrzymuje:

1) nadkom. Sławomir Sikorski

 • za profesjonalizm, dociekliwość i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych, otrzymali je:

1) podinsp. Karol Sekula

 

Prezydent Miasta Gniezno – Pan Tomasz Budasz wręczył:

dwa „Medale Koronacyjne” Prezydenta Miasta Gniezna za zasługi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Pierwszej Stolicy Polski, otrzymali je:

1) kom. Sławomir Wankowski

2) asp. szt. Marian Chudy

 

Na koniec zabrał  głos Wiceprzewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego – asp. szt. Błażeja Dulat

 

Wszystkim gościom bardzo dziękujemy za przybycie.

 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • uczniowie klasy policyjnej III LO w Gnieźnie.
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • Funkcjonariusze KPP Gniezno oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej
 • wręczył
 • wręczył
 • wręczył
 • wręczył
 • wręczył
 • wręczył
 • wręczył
 • Funkcjonariusze oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.
 • Funkcjonariusze oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.
 • Funkcjonariusze oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.
 • Funkcjonariusze oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.
 • Funkcjonariusze oraz zaproszeni goście podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.
Powrót na górę strony