Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy zastępca komendanta

Data publikacji 24.04.2019

Podkomisarza Mariusza Masłowskiego mianowano dziś na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie. Wprowadzenia na uroczystej zbiórce dokonał zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Rafał Pawłowski w obecności kadry kierowniczej gnieźnieńskiego garnizonu, pracowników Policji, władz samorządowych oraz przedstawicieli miasta Gniezna.

 

Dzisiaj, tj. 24 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej gnieźnieńskiej komendy nastąpiło uroczyste wprowadzenie podkom. Mariusza Masłowskiego na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie. Rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie odczytała asp. sztab.  Maria Łachajczak z Zespołu Kadr i Szkolenia naszej jednostki.

Zastępca Komendanta Wielkopolskiej Policji insp. Rafał Pawłowski gratulując komendantowi awansu, przypomniał przebieg jego prawie 20-letniej służby w Policji. Większość służby podkom. Mariusz Masłowski służył w pionie kryminalnym. Również w gnieźnieńskiej komendzie będzie odpowiedzialny za sprawy kryminalne. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego wręczając rozkaz personalny o delegowaniu na zastępcę komendanta, życzył nowemu zastępcy powodzenia i dalszych sukcesów zawodowych. Podkom. Mariusz Masłowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od  czerwca 2013 roku pełnił służbę jako Komendant Komisariatu Policji w Witkowie.

Nowo powołany zastępca podziękował za zaufanie, wyraził również nadzieję na dalszą dobrą współpracę i zaangażowanie swoich podwładnych.

Na uroczystej zbiórce głos również zabrali Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Michał Powałowski i Pan Maciej Szczepański dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Po zakończeniu zbiórki zostały przeprowadzone krótkie wywiady dla licznie zebranych przedstawicieli mediów gnieźnieńskich.

Powrót na górę strony