Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał kursu z zakresu bezpieczeństwa osobistego kobiet

Data publikacji 11.04.2019

Wczoraj, w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie, odbyło się uroczyste zakończenie zajęć z bezpieczeństwa osobistego kobiet. Prócz uczestniczek, instruktora, oficera prasowego, profilaktyka społecznego, uczennic z klasy o profilu policyjnym wziął w nim udział I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie nadkom. Sławomir Sikorski.

 

Przez zajęcia z bezpieczeństwa osobistego należy rozumieć prawie 100 wspaniałych i pełnych charyzmy kobiet, ale również pomysłodawców i organizatorów tego kursu (Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, III Liceum Ogólnokształcącego, Straży Pożarnej w Gnieźnie) oraz instruktora policyjnego, bez których organizacja kursu w tak ciekawej i urozmaiconej formie nie byłaby możliwa.

Uczestniczki kursu od 18 marca zmagały się z własnymi słabościami i chłonęły wiedzę m.in. z zakresu samoobrony, wiktymologii, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczególnie zajęcia praktyczne z zakresu samoobrony, kształtowania tężyzny fizycznej oraz poprawy kondycji kosztowały uczestniczki wiele wysiłku, „wylanego” potu oraz pozostawiły na pamiątkę siniaki i niedosyt, że to już koniec.

Uroczysty finał rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie nadkom. Sławomir Sikorski. Podkreślił on, jak ważną inicjatywą w zakresie kształtowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu jest ten kurs, który już od kilku lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem płci pięknej. Pan komendant pogratulował decyzji o uczestnictwie w kursie.

Następnie prelekcję na temat bezpieczeństwa w mediach społecznościowych wygłosili oficer prasowy asp. sztab. Anna Osińska i profilaktyk społeczny asp. sztab. Krzysztof Socha. Ponadto prelegenci przekazali informację w zakresie naboru i służby w Policji.

Nie zabrakło również wypowiedzi na temat zakończonego kursu ze strony instruktora.

Uczestniczki również złożyły na ręce organizatorów i instruktorów podziękowania, które dodatkowo osłodziły przygotowane pączki i inne ciasta. Tym słodkim akcentem, rozmową w miłej atmosferze i wymianą spostrzeżeń zakończyła się kolejna edycja kursu. Z wypowiedzi uczestniczek można również wywnioskować, że tego typu działania na rzecz bezpieczeństwa są potrzebne, przynoszą uczestniczkom szereg korzyści oraz powodują u nich wiele rożnego rodzaju emocji pozwalających w pewnym stopniu bardziej poznać samego siebie.

Serdecznie dziękujemy Pani dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego, komendantowi Straży Pożarnej, uczniom klasy o profilu policyjnym, jak również osobom związanym z organizacją tej tak ważnej inicjatywy.

 

 

Powrót na górę strony