Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KGP - Policjanci przestrzegają przed oszustami podszywającymi się pod Urząd Patentowy RP!

Data publikacji 03.04.2019

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KRP Warszawa VII pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe w Warszawie prowadzą postępowanie przygotowawcze przeciwko 10 podejrzanym o oszustwa. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze przestrzegają przed przestępczą działalnością oszustów podszywających się pod Urząd Patentowy RP. Apelujemy do wszystkich osób i firm chcących dokonać wpisu zastrzeżonego znaku towarowego w rejestrze Urzędu Patentowego RP osób o czujność!

 

Oszuści  działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej  doprowadzają do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że rozsyłają do firm chcących dokonać wpisu zastrzeżonego znaku towarowego w rejestrze Urzędu Patentowego RP pisma, gdzie jako nadawca figuruje firma Ewidencja Własności Przemysłowej. Z treści pism wynika, że w celu dokonania wpisu należy dokonać przelewu na wskazany na piśmie numer rachunku bankowego. Na tej podstawie firmy dokonują przelewów, sądząc, że są to przelewy bezpośrednio związane z wpisem znaku w Urzędzie Patentowym RP i że to Urząd Patentowy bądź firma bezpośrednio z nim związana jest odbiorcą tych przelewów.

W ten sposób pokrzywdzone podmioty są wprowadzone w błąd co do rzeczywistych danych właściciela rachunku bankowego oraz co do prawidłowości i zasadności wykonanych przelewów bankowych. Do tej pory w przedmiotowych pismach wysyłanych do firm były wskazywane do wpłat różne numery rachunków bankowych prowadzonych w kilku bankach.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KRP Warszawa VII pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe w Warszawie prowadzą postępowanie przygotowawcze aktualnie przeciwko 10 podejrzanym o tego rodzaju oszustwa. Należy nadmienić, że postępowanie ma charakter rozwojowy, a w toku czynności prowadzonych do sprawy ujawniane są kolejne banki i kolejne rachunki bankowe, na które osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze dokonywały wpłat, a co za tym idzie regularnie poszerza się również grupa osób i firm pokrzywdzonych.

 

źródło - KGP

Powrót na górę strony