Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszyła kampania „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”

Data publikacji 22.11.2018

Komenda Główna Policji wspólnie z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego, Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów, Przemysłowym Instytutem Motoryzacji i operatorem komunikatora Yanosik rozpoczęła trzecią edycję kampanii pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Poniżej znajduje się wykaz stacji kontroli pojazdów, które przystąpiły do akcji.

 
 
W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlanie drogi, i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód. 
 
Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany, poza ich ogólnym stanem technicznym, takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych. 
 
W okresie jesienno-zimowym nasila się ryzyko wypadku drogowego z udziałem pieszego. W grudniu ubiegłego roku na wielkopolskich drogach zginęło 18 pieszych, czyli  dziewięciokrotnie więcej niż w czerwcu. Od stycznia 2018 roku do końca października na wielkopolskich drogach zginęło 50 pieszych. Niewątpliwie części tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.
 
Z drugiej strony stwierdzić należy, że wielu wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, na drogach gdzie nie ma chodnika. Dlatego też tegoroczne działania będą swoistą kontynuacją już podjętych przez Policje działań w obszarze bezpieczeństwa pieszych, tj. kampanii „Świeć przykładem” .
 
W wielu przypadkach do prawidłowego ustawienia nie tylko wysokości świateł, ale też prawidłowego rozkładu światła i cienia w reflektorze niezbędne jest przeprowadzenie kontroli przy użyciu niezbędnych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dlatego też zaplanowano, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowanie „dni otwartych” na stacjach diagnostycznych, których podmioty zarządzające wyraziły akces udziału w działaniach, gdzie będzie można nieodpłatnie sprawdzić światła.
 

WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO DZIAŁAŃ

TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE GNIEZNA i POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Tacho-Tech - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Gniezno ul. Kolejowa 2 tel. 61 424 72 54, 502-562-001

Spółdzielnia Usług Rolniczych – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Łubowo 11a tel. 61 427 51 93,

Liga Obrony Kraju – Gniezno ul. Jeziorna 9, tel. 61 426 17 73

Dawid i syn – Gniezno ul. Witkowska 92 tel. 692-307-232 oraz Trzemeszno ul. Mogileńska 1 tel. 61 429 01 57

Stacja Kontroli Pojazdów Mirosław Silski Gniezno ul. Roosevelta 83 a tel. 604 346 992

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Auto-Mark Marek Felkel Gniezno ul. Podkomorska 3 tel. 61 428 21 37

Stacje te wykonują bezpłatne kontrole oraz regulacje świateł w godzinach pracy w dniach: 24.11, 1.12, 8.12, 15.12 br.

Powrót na górę strony